CENNÍK

  • 1. stretnutie : 60 € (v trvaní: 60 minút)
  • Ďalšie stretnutia s individuálnym klientom (individuálnou klientkou): 50 € (v trvaní: 50 minút)
  • Ďalšie stretnutia s dvojicou alebo viacerými klientmi (klientkami): 70 € (v trvaní: 75 minút)
  • Individuálne stretnutie metódou EMDR: 70 Eur (v trvaní: 75 minút)