Odborný workshop: Práca s neverou v párovej psychoterapii a poradenstve

Nevera je jedným z najčastejších problémov, ktoré páry prinášajú do terapeutického procesu. Je to jeden z nazmätočnejších, najstresujúcejších a najkomplikovanejších problémov, s ktorými sa pároví poradcovia stretávajú. Nevera je v skutočnosti najčastejším problémom, o ktorom zároveň pároví terapeuti hovoria, že […]

Viac...

Letná škola 2023 – Modra-Harmónia

  PRIHLÁSIŤ SA MÔŽETE VYPLNENÍM FORMULÁRA NA TOMTO LINKU   STIAHNÚŤ POZVÁNKU NA LETNÚ ŠKOLU ADLEROVSKEJ PSYCHOLÓGIE 2023   LETNÁ ŠKOLA 2023 JE URČENÁ: psychoterapeutkám (psychoterapeutom), psychológom (psychologičkám); sociálnym a zdravotníckym pracovníkom (pracovníčkam); koordinátorom a koordinátorkám sociálno-psychologických javov; odborným zamestnancom […]

Viac...

Workshop: Párové poradenstvo – ZRUŠENÝ

Párové poradenstvo – workshop s Dr. Monicou A. Nicoll, Ph.D. LCMHC (Resilience Counseling & Training Center, USA) – WORKSHOP JE ZRUŠENÝ! Dr. Monica A. Nicoll získala svoj magisterský titul v rámci pregraduálneho štúdia poradenskej psychológie na Adler University v Chicagu a […]

Viac...

Výcvikový program

S radosťou Vám oznamujeme, že v júni 2022 otvárame dlhodobý a komplexný odborný výcvik, ktorý Vám zaručí kvalitnú prípravu pre poradensko – psychologickú prax v adlerovskom prístupe. Pre vykonávanie tohto povolania Vám z legislatívneho hľadiska stačí osvedčenie o ukončení špecializačného […]

Viac...

Zoznam poradcov a poradkýň SAIP

BRATISLAVSKÝ KRAJ 1. doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD. Adresa: Bezručova 10, 811 09 Bratislava E-mail: adler.sro@gmail.com Kontakt: 0905 269 537 2. Mgr. Eva Hlistová Adresa: Bratislava  E-mail: eva.hlistova@gmail.com Kontakt: 0903 951 313   3. PhDr. Lucia Bélová Adresa: Bratislava E-mail: lucia.belova@post.sk belovalucia@gmail.com Kontakt: 0911 […]

Viac...

DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI

Vyplnený dotazník nám možete zaslať E-mailom na: adler.org@gmail.com alebo poštou na adresu: Bezručova 10, 811 09 Bratislava. DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI APS

Viac...

INFORMÁCIA O PRÁVACH KLIENTOV

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý klient a každá klientka právo na: správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej integrity a psychickej integrity, informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu, podanie žiadosti o poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie a […]

Viac...

CENNÍK

1. stretnutie : 60 € (v trvaní: 60 minút) Ďalšie stretnutia s individuálnym klientom (individuálnou klientkou): 50 € (v trvaní: 50 minút) Ďalšie stretnutia s dvojicou alebo viacerými klientmi (klientkami): 70 € (v trvaní: 75 minút) Individuálne stretnutie metódou EMDR: 70 Eur […]

Viac...