Psychoterapeutka doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD.

doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD.

doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD. je absolventkou Katedry psychológie na FF UK v Bratislave, kde ďalej získala titul PhDr., ako aj vedecko akademický titul PhD. Je odbornou asistentkou na Katedre psychológie FF UK v Bratislave, ako aj na Katedre poradenskej psychológie, SZU. Je garantkou jediného Špecializačného štúdia v odbore poradenská psychológia na Slovensku. Dr. Čechová je certifikovanou terapeutkou (v Zozname SPS), lektorkou, autorkou prekladov a odborných publikácií, z ktorých najnovšia je kniha s náyvom Adlerian Ethics: Applications in Counselling and Psychotherapy. Zároveň je členkou Severoamerickej spoločnosti pre adlerovskú psychológiu NASAP. V súčasnosti bola zvolená za prezidentku medzinárodnej organizácie International Association of Individual Psychology (IAIP), ktorá združuje rôzne individuálno-psychologické organizácie na celom svete a ktorá každé 3 roky v inej krajine zároveň organizuje kogres Medzinárodnej asociácie individuálnej psychológie.

E-mail: adler.sro@gmail.com
Kontakt: 0905 269 537

Poradenstvo/psychoterapia/konzultácie:

 • Absolvovanie štúdia psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a získanie titulu PhDr. (1989)
 • Získanie vedecko-akademickej hodnosti PhD. (1998)
 • Vysokoškolská pedagogička na Univerzite Komenského v Bratislave (od 1989) a Slovenskej zdravotníckej univerzite (od 2014)
 • Gestorka špecializačného štúdia poradenskej psychológie (2015)
 • Certifikovaná psychoterapeutka (2009)
 • Súdna znalkyňa v oblasti Poradenskej psychológie (2019)
Certifikáty/kurzy/licencie:
 • Certifikát o absolvovaní Medzinárodnej letnej adlerovskej školy ICASSI v Brne, ČR (1993); v Ottawe, Kanada (1994); vo Valette, Malta (1995); v Corku, Írsko (2005); v Györi, Maďarsko (2008); Švajčiarsko (2011); v Dubline, Írsko (2015); v Trenčianskych Tepliciach, SR (2016); v Bonne, Nemecko (2018) a v Sibiu, Rumunsko (2019).
 • Certifikát o absolvovaní medzinárodneho kongresu IAIP v Paríži, Francúzko (2014) a v Ľvove, Ukrajina (2021).
 • Certifikát o absolvovaní medzinárodnej konferencie Severo-americkej spoločnosti NASAP v Toronte, Kanada (2018).
 • Certifikát Akadémie Istropolitana v Bratislave Európska kultúrna a sociálna história (1996).
 • Certifikát Adlerovského výcvikového inštitútu v Boca Raton, USA o absolvovaní tréningu Kooperatívna disciplína (1997).
 • Certifikát Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti na certifikovanú pracovnú činnosť psychoterapia č. 275 (2009).
 • Licencia Slovenskej komory psychológov na výkon činnosti odborného zástupcu pre odbor poradenská psychológia a certifikovanú pracovnú činnosť psychoterapia (2009).
 • Absolventka Výcviku v psychotraumatológii a EMDR (2019).
Členstvo v profesných organizáciách:
 • Členka Slovenskej psychologickej spoločnosti
 • Členka Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti
 • Členka Severoamerickej spoločnosti pre adlerovskú psychológiu NASAP
 • Prezidentka Slovenskej asociácie individuálnej psychológie (SAIP)
 • Prezidentka Medzinárodnej organizácie International Association of Individual Psychology (IAIP)

V ambulancii doc. PhDr. D. Čechovej, PhD. pracujú tiež PhDr. Kristína Široká a Mgr. Lucia Petričková.