OBJEDNANIE SA NA PSYCHOTERAPEUTICKÉ SEDENIE A PRIEBEH PRVÉHO STRETNUTIA

Je potrebné sa telefonicky alebo mailom objednať.

Telefonické objednávky nových klientov a klientok prijímame v pondelok až štvrtok v čase od 7.00 do 9.00: 0905 269 537

Mailové objednávky prijímame nepretržite na adrese: adler.sro@gmail.com

Prvé stretnutie trvá 60 minút.

Ostatné individuálne stretnutia trvajú 50 minút.

Ďalšie stretnutia s párom alebo rodinou a práca metódou EMDR trvajú 75 minút.

Niekedy si klienti alebo klientky vyžiadajú len jednu konzultáciu. Častejšie sa však na prvom (a niekedy druhom) stretnutí, spoločne s klientom alebo klientkou stanoví cieľ a predpokladaná dĺžka terapie. Pri riešení jednoduchších alebo prioritných ťažkostí zvyčajne stačí krátkodobá terapia, t. j. do 10 stretnutí. Komplikovanejšie záležitosti vyžadujú dlhodobú terapiu.