Workshop: Párové poradenstvo – ZRUŠENÝ

Dr. Monica A. Nicoll získala svoj magisterský titul v rámci pregraduálneho štúdia poradenskej psychológie na Adler University v Chicagu a dizertáciu obhájila na Florida Atlantic University. Pracuje ako licencovaná klinická a poradenská psychologička, klinická supervízorka a lektorka. Má vyše 30-ročnú prax v práci s dospelými, adolescentnými jednotlivcami, pármi a rodinami. Okrem vlastnej súkromnej praxe je zároveň klinickou riaditeľkou nemocničnej ambulancie. V neposlednom rade je vysokoškolskou pedagogičkou na Plymouth State University a roky prednáša v rôznych krajinách v rámci USA a Európy. Ako psychoterapeutka kladie dôraz na holistický prístup ku zdraviu, osobný rast, zlepšenie celkovej kvality života a posilňovanie reziliencie v osobnom, manželskom a rodinnom živote svojich klientov a klientok. Je autorkou dvoch publikácií, ktoré sú určené pre rodičov a učiteľov, aby im pomáhali rozvíjať sociálnoemocionálne zručnosti detí, ktoré sú im zverené do starostlivosti. Aktuálne pracuje na tretej monografii, ktorá sa venuje raným spomienkam.

Toto je príležitosť zažiť ju na vlastnej koži, ktorú by ste si rozhodne nemali nechať ujsť!

Adlerovské párové poradenstvo : stratégie a techniky v párovej terapii

"Základnou istotou manželstva, zmyslom manželského šťastia, je cit, že stojíte za to, že vás nemožno nahradiť, že vás partner potrebuje, že sa správate dobre, že ste človek a skutočný priateľ."

Ansbacher a Ansbacher 1978 s. 125

Obsahom workshopu bude najmä pochopenie adlerovských vzorcov životného štýlu v párovej dynamike, metóda spomienok zoznámenia sa s partnerom a práca s ranými spomienkami každého člena páru. Workshop je určený pre psychologičky, psychológov a ostatnú odbornú verejnosť, ktorá pracuje s pármi.