ICASSI 2011 Švajčiarsko

44. ročník Medzinárodnej letnej školy Rudolfa Dreikursa ICASSI

Na prelome letných mesiacov sa autorka tohto príspevku zúčastnila dvojtýždňového vzdelávacieho podujatia (International Commitee of Adlerian Summer Schools and Institutes), ktoré sa konalo už 44. krát, tento rok vo švajčiarskom Hitzkirchu. Zúčastnilo sa ho do dvesto účastníkov z vyše 20 krajín. Model podujatia sa skladá zo štyroch blokov: troch odborných a štvrtého sociálneho.

Prvým blokom býva doobedňajšia plenárna prednáška. Profesorka psychológie Eva Dreikurs-Ferguson začala blok prednášok svojím vstupom, ktorý nazvala: Adlerovská psychológia: Prvých 100 rokov a čo potom. Jej prednáška bola aj reakciou na 25. Kongres individuálnej psychológie, ktorý sa konal pred ICASSI vo Viedni. V Európe sa individuálna psychológia udržala podstatne viac ovplyvnená psychoanalýzou, ako v USA, kde sa po Adlerovej smrti najviac angažovali Rudolf Dreikurs, Lydia Sicher, Bernard Shulman a Harold Mosak.

S témou Životný štýl: Teória a demonštrácia sa prezentovala aj u nás známa Yvonne Schürer zo Švajčiarska. Demonštráciou v praxi pozoruhodne potvrdila Dreikursov názor, ktorý varoval pred zbieraním veľkého množstva faktov a tvrdil: ak máš dva body, už ich môžeš spojiť.

Kanadská terapeutka Marion Balla z Ottawy sa venovala tematike kooperácie medzi rodmi. Adler a Dreikurs predbehli dobu, v ktorej žili, svojimi názormi na rovnocennosť medzi mužmi a ženami a Marion je ich nasledovníčkou.

Zivit Abramson z Izraela predniesla tému Sociálna rovnosť a demokracia. Citovala v nej Tonyho Blaira: „…because my freedom is not about my freedom, it is about the right to recognize yours“ a Adlera: „…in the entire history of mankind you will find no isolated person“ a zamýšľala sa na tým, prečo teda ľudia uprednostňujú hierarchizáciu a súťaživosť.

Profesor klinickej psychológie z Chicaga Paul Rasmussen, autor novovydanej knihy o emóciách, nazval svoju prednášku Roads to Joy. The Adlerian Map. Pútavo prezentoval rozličné emócie a problémy, ktoré s nimi ľudia majú, nakoľko ciele, ako dosiahnuť pozitívne emócie, sú nereálne (napríklad „Každý ma musí milovať.) Adlerovskou mapou, ako zažívať pozitívne emócie, sú cit spolupatričnosti, povzbudzovanie, starostlivosť o vzťahy a starostlivosť o seba samého.

Výborná bola aj prednáška s demonštráciou Betty Lou Bettner a Rachel Shifron Závisť v párových vzťahoch. Závisť podľa nich pochádza z nevyriešených súrodeneckých konfliktov a upozornili na potrebu, aby rodičia sledovali a ošetrovali vzťahy medzi súrodencami. Demonštrovali to na raných spomienkach páru, ktorý bol rozídený. Mužova raná spomienka hovorila o pomoci mladšiemu súrodencovi, ženina o tom, ako bábike chorého brata odstrihla drôtiky, aby nemohla hýbať rukami a nohami…

Gerhard Baumer, terapeut z Berlína, prezentoval Sny a ako poukazujú na životný štýl, možné riešenia problémov a prípravu na ďalšie životné kroky klienta. Z adlerovského hľadiska nevedomie je nepoznané a to, čo sa nehodí do nášho životného štýlu, čo nemôžeme akceptovať. Venoval sa aj rozdielom medzi snami a ranými spomienkami. Potom analyzoval sny troch účastníkov.

Dobrý priateľ Slovenska Francis Walton predstavil svoju techniku Pozoruhodné zistenia, ktorá vyšla aj v slovenčine v knižke Ako vychádzať s deťmi a adolescentmi. Účastníci ICASSI ju však veľmi nepoznali, preto dal Frank možnosť vyskúšať si ju v pároch a malých skupinách. V praxi ju osobne používam pri poradenstve rodičom, učiteľom ale i v párovej terapii a v oblasti pracovných problémov a skutočne efektívne odhaľuje oblasti menejcennosti a jej kompenzácie.

Druhý a tretí odborný blok sú kurzy v malých skupinách. Prvý týždeň som mala možnosť zúčastňovať sa kurzu Porozumenie a facilitovanie skupín a skupinová dynamika s anglickou lektorkou Karen John. Učili sme sa o prototypoch skupinového kontraktu, o úlohách skupiny, čo tvorí skupinovú dynamiku a ako efektívne pracovať so skupinou. Neopomenuli sme štádiá vývoja skupiny, spätnú väzbu, dimenzie facilitačných štýlov a terapeutické, ale i deštruktívne  faktory skupinovej práce. Predovšetkým však sme mali možnosť prežívať dianie v skupine, napokon išlo o zážitkovú skupinu. A bolo to naozaj zaujímavé. Veď už skutočnosť, že skupinu tvorilo 11 účastníkov z deviatich krajín, riadne zdynamizovala celý proces.

Ďalší kurz Závislosti, viedol Jim Holder, ktorý pracuje so závislými už vyše tridsať rokov. Čitateľov bude azda zaujímať, akým štýlom sa pracuje v Spojených štátoch. Jim má možnosť vidieť klienta štyri, maximálne päťkrát, toľko dní je totiž pacient v odvykacom zariadení; čo zasa súvisí s tým, že zdravotná poisťovňa mu viacej dní neuhradí. Jim teda pracuje maximálne efektívne. Je autorom na adlerovskej psychológii založenej metódy liečby závislosti, ide s klientom rovno do srdca jeho súkromnej logiky – do raných spomienok a dokonca v rámci zmeny „prepisujú“ rané spomienky. Zdalo sa mi to najprv nemožné, ale demonštrácie v skupine a Jimova osobnosť boli presvedčivé. Potom samozrejme klientov odporúča terapeutom pracujúcim ambulantne.

Napokon posledný kurz, ktorého som sa zúčastnila, viedla Zivit Abramson a mal názov Páry a sexualita. Skupinu tvorilo až  26 účastníkov, väčšinou z Nemecka a Švajčiarska, mnohí sa jej kurzu zúčastňujú už po niekoľkýkrát. (Inak v Nemecku úspešne organizuje kurzy adlerovskej terapie Peter Pollak, otec ktorého pochádza z Bratislavy, Peter však už slovensky nevie.) Zivit je autorkou kníh z oblasti párovej terapie a predovšetkým fantastickou psychoterapeutkou. Má svojský štýl, priamy a súčasne úctivý, rešpektujúci. Účastníci sa predbiehali v tom, aby mohli byť dobrovoľníkmi na demonštráciách, ktoré viedla. V rámci teórie sme preberali otázky moci v sexualite, kľúčové ingrediencie dobrého sexu, sexuálny script a sexuálne fantázie a inkompabilitu z nich vyplývajúcu. Ak všetko vyjde, budú mať aj slovenskí psychológovia možnosť zúčastniť sa jej kurzu, pretože prisľúbila trojdňový výcvik v Bratislave.

Podujatie bolo tento rok vďaka administrátorovi Johnovi Newbauerovi výborne zorganizované a po odbornej stránke skutočne prínosné a obohacujúce.

Daniela Čechová

 

Publikované v:

http://www.slovenskapsychologickaspolocnost.sk/data_web/editor_data/file/Psychoforum/Psychoforum%202-2011.pdf(Čechová, D.:  44. ročník Medzinárodnej letnej školy R. Dreikursa. In Psychofórum. 2/2011, s. 9. -11. ISSN 1335-6267)