doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD.
psychoterapeutka
a prezidentka SAIP

daniela.cechova
@individualnapsychologia.sk
0905 269 537

PhDr. Kristína Široká
poradenská psychologička

kristina.siroka
@individualnapsychologia.sk
0911 902 411

Mgr. Eva Hlistová
školská psychologička

eva.hlistova
@individualnapsychologia.sk
0903 951 313

PhDr. Lucia Bélová
sociálna pedagogička
a poradkyňa

lucia.belova
@individualnapsychologia.sk
0911 626 005 / 0903 626 005

Slovenská asociácia individuálnej psychológie
Riazanská 59, 831 03 Bratislava
IČO: 50 004 301
info@individualnapsychologia.sk

Zoznam poradkýň a poradcov SAIP
podľa regiónov:

Bratislavský kraj

doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD.
Bezručova 10, 811 09 Bratislava
daniela.cechova
@individualnapsychologia.sk

0905 269 537

Mgr. Eva Hlistová
eva.hlistova@gmail.com
0903 951 313

PhDr. Lucia Bélová
Riazanská 59, 831 03 Bratislava
belovalucia@gmail.com
0911 626 005 / 0903 626 005

PhDr. Kristína Široká
Riazanská 59, 831 03 Bratislava
kristina.siroka
@individualnapsychologia.sk

0911 902 411

Mgr. Lucia Petričková
Riazanská 59, 831 03 Bratislava
luc.petrickova@gmail.com
0902 480 710

Mgr. Katarína Janotová
Dobšinského 14, 811 05 Bratislava
katka.janotova@gmail.com
0902 117 841

Trnavský kraj

PhDr. Lucia Bélová
Pod hrebeňom 27, 908 51 Holíč
belovalucia@gmail.com
0911 626 005 / 0903 626 005

Trenčiansky kraj

Mgr. Miriam Jurčiová
Obrancov mieru 1108, 020 01 Púchov
jurciova.miriam@gmail.com
0903 533 226

Mgr. Paulína Havlíková
Považská Bystrica, Skype
paulina.revakova@gmail.com
0951 041 491

Žilinský kraj


Košický kraj

Mgr. Natália Vince
Galaktická 5, 040 12, Košice
natalia.vince@gmail.com
0904 126 625

Mgr. Gabriela Nedelská Frolišová
Mikovíniho č. 32, Košice
gfrolisova.poradca@gmail.com
0915 547 496