V rámci individuálnej psychológie na Slovensku poskytujeme psychoterapeutické, psychologické a poradenské služby.

Pravidelne realizujeme dlhodobé výcviky a supervízne stretnutia v individuálnej psychológii.

Každoročne organizujeme Letnú školu adlerovskej psychológie na Slovensku.

Priebežne organizujeme tematické workshopy a vzdelávania pre odborníčky a odborníkov.