Odborný workshop: Práca s neverou v párovej psychoterapii a poradenstve

Nevera je jedným z najčastejších problémov, ktoré páry prinášajú do terapeutického procesu. Je to jeden z nazmätočnejších, najstresujúcejších a najkomplikovanejších problémov, s ktorými sa pároví poradcovia stretávajú. Nevera je v skutočnosti najčastejším problémom, o ktorom zároveň pároví terapeuti hovoria, že sú naň najmenej pripravení. Bohužiaľ, je to tiež téma, ktorá nie je dobre preskúmaná a neexistuje ani veľa relevantných štúdií, ktoré by potvrdili efektivitu párovej terapie. Dr. Paul Peluso, ktorý prinesie svoje viac ako 25-ročné skúsenosti s párovou terapiou, je licencovaným psychoterapeutom, akademikom, autorom troch kníh o nevere a zároveň výskumníkom v jedenej z mála randomizovaných kontrolných štúdií o účinnosti terapie nevery. Účastníkom a účastníčkam workshopu predstaví svoj 3-stupňový explanačný model pre pochopenie nevery, ako aj 3-stupňový model terapie nevery. V rámci workshopu použije video úryvky ilustrujúce oba tieto modely, ako aj prípadové štúdie, ktoré si odborníčky a odborníci, ktorí pracujú s pármi, budú môcť osvojiť a následne okamžite aplikovať vo svojich klinických podmienkach. Workshop je určený pre odbornú verejnosť a bude tlmočený do slovenského jazyka.
 
Paul R. Peluso, Ph.D. (Florida Atlantic University, USA) je licencovaným a certifikovaným poradenským psychológom, licencovaným rodinným a manželským psychoterapeutom, certifikovaným poradenským psychológom v oblasti duševného zdravia v prípade katastrofy, supervízorom, lektorom na medzinárodnej úrovni a autorom množstva monografií a publikácií, ktorý už viac ako desať rokov výskumne spolupracuje s najznámejším priekopníkom v oblasti výskumu a longitudinálnych štúdií partnerskej dynamiky, Dr. Johnom M. Gottmanom, Ph.D.
 
Miesto: Bratislava
Termín: 16. – 17. jún 2023
Cena: 180 eur
 
Prihlásiť sa môžete e-mailom na: adler.org@gmail.com
 
Registrácia je platná až po úhrade účastníckého poplatku na IBAN: SK5411 0000 0000 294 701 2986. Riadne prihlásené účastníčky a účastníci dostanú vyrozumenie o zaevidovaní svojich prihlášok a presný program podujatia. Účastnícky poplatok je nevratný, nakoľko sa ním hradia výdavky na lektora a storno poplatky hotelu pri absencii nahlásenej účasti.
 

Nezabudnite nás sledovať aj na našejFB stránke (Individuálna psychológia na Slovensku)

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať e-mailom alebo telefonicky.

E-mail: adler.org@gmail.com

Tel. kontakt: 0911 902 411

SRDEČNE SA TEŠÍME NA VAŠU ÚČASŤ!