Individuálna psychológia na Slovensku / Individual Psychology in Slovakia
Individuálna psychológia na Slovensku / Individual Psychology in Slovakia2 months ago
Ak ovládate anglický jazyk a zároveň chcete získať magisterský titul v adlerovskom poradenstve, dávame Vám do pozornosti túto možnosť. Vzdelávanie prebieha prevažne online formou a je určené pre bakalárov a bakalárky humanitných, zdravotníckych a pedagogických odborov.