Letná škola 2021 ONLINE

STIAHNÚŤ POZVÁNKU NA LETNÚ ŠKOLU ADLEROVSKEJ PSYCHOLÓGIE 2021

LETNÁ ŠKOLA 2021 JE URČENÁ:

 • psychoterapeutkám (psychoterapeutom), psychológom (psychologičkám) – 20 kreditov SKP;
 • vysokoškolským pedagogičkám (pedagógom);
 • študentom (študentkám);
 • sociálnym, špeciálnym liečebným pedagogičkám (pedagógom);
 • sociálnym pracovníkom (pracovníčkam);
 • zdravotníckym pracovníkom (pracovníčkam);
 • koordinátorom a koordinátorkám sociálno-patologických javov;
 • vedúcim pracovníkom a pracovníčkam, záujemcom a záujemkyniam o vedúce pozície;
 • tým, ktorí uvažujú o absolvovaní dlhodobého výcviku v adlerovskom poradenstve (2022 – 2025);
 • ostatnej odbornej verejnosti, ktorá má záujem o praktické vzdelávanie sa v adlerovskej psychológii;
 • je príležitosťou na priateľské stretnutia a nadväzovanie užitočných odborných kontaktov;
 • vhodná aj pre začiatočníkov (začiatočníčky) – ukážka spôsobu práce adlerovských terapeutov (terapeutiek), domácich a zahraničných;
 • pre pokročilých a pre absolventov (absolventky) výcvikov slúži na obnovu vedomostí.

NA ČO SA MÔŽETE TEŠIŤ?

 • Prednášky a aktivity:
  • Ako sa stať efektívnym lídrom / efektívnou líderkou;
  • Komunikácia v roly lídra / líderky;
  • Funkčné a dysfunkčné štýly komunikácie lídrov a líderiek;
  • Využitie pozitívnej psychológie na dosiahnutie Vašich cieľov;
  • Zvládanie zmien v roly lídra / líderky;
  • Schopnosť počúvať ako kľúč k dosahovaniu najlepších výsledkov;
  • Metóda raných spomienok pre porozumenie vlastného štýlu vodcovstva. 

 • 3 demonštrácie techník psychoterapie
 • 3 analýzy demonštrácií

Peggy Pelonis Ed.D, MS, MBA, LFT (Grécko) je prezidentkou Americkej komunitnej školy v Aténach (ACS Athens), pričom má vyše 20-ročnú pedagogickú prax. V minulosti viedla komunitné centrum duševného zdravia v Kalifornii a pracovala ako poradkyňa traumy v korporátnom prostredí. Jej akademické pôsobenie sa spája s 3 univerzitami (University of Fullerton, the University of LaVerne USAa University of Malta). Je licencovanou rodinnou psychoterapeutkou a lektorkou na medzinárodnej úrovni. Tiež je národnou certifikovanou psychologičkou v štáte Kalifornia. Je držiteľkou certifikátu Educational Leadership na Harvard Business School a Harvard School of Education. Aktuálne je členkou predstavenstva Špeciálnej záujmovej skupiny Európskeho združenia pre medzinárodné školy (ECIS) a pôsobí ako tímlíderka pre školskú akreditáciu v rámci Združenia stredných štátov (MSA). Tiež sa venuje publikovaniu. Je autorkou a spoluautorkou mnohých článkov v časopisoch, kapitol kníh, ako aj 4 monografií.

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

ÚČASTNÍCKE POPLATKY ZA LETNÚ ŠKOLU ADLEROVSKEJ PSYCHOLÓGIE 2021:

 • Dospelí účastníci a dospelé účastníčky, ktorí (ktoré) uhradia poplatok od 1. 6. 2021 – 150 Eur
 • Študenti 1. a 2. stupňa VŠ – 100 Eur
 • +   15 Eur doplatok pre tých (tie), ktorí (ktoré) si želajú získať 20 kreditov od SKP

PRIHLÁSIŤ SA MÔŽETE ONLINE KLIKNUTÍM SEM 

Registrácia je platná až po úhrade účastníckého poplatku na IBAN: SK5411 0000 0000 294 701 2986. Riadne prihlásené účastníčky a účastníci dostanú vyrozumenie o zaevidovaní svojich prihlášok a presný program podujatia.  

MIESTO KONANIA:  

Pod vplyvom okolností bude napokon jubilejný 15. ročník Letnej školy adlerovskej psychológie realizovaný ONLINE formou. Žiaľ, lektorka, ktorá mala pricestovať zo zahraničia na Slovensko nemôže pricestovať. Za tím organizátorov veríme, že i online forma Vám poskytne jadinečný vzdelávací zážitok, ktorý Vás osobnostne i profesne posilní. Tlmočenie do slovenského jazyka bude samozrejme zabezpečené. Online prednášky prebehnú podľa pôvodného harmonogramu.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Odborný a spoločenský program je určený iba účastníkom a účastníčkam, ktorí (ktoré) riadne uhradili poplatok. Upozorňujeme, že Letná škola adlerovskej psychológie nie je miestom na poskytovanie psychoterapeutickej pomoci, ani privátnych odborných konzultácií. Demonštrácie poradenstva a terapie slúžia pre edukačné účely. Všetci sú však vítaní na skupinových diskusných fórach.

Nezabudnite nás sledovať aj na našej FB stránke (Individuálna psychológia na Slovensku)

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať e-mailom alebo telefonicky.

E-mail: adler.org@gmail.com

Tel. kontakt: 0911 902 411

SRDEČNE SA TEŠÍME NA VAŠU ÚČASŤ!

STIAHNÚŤ POZVÁNKU NA LETNÚ ŠKOLU ADLEROVSKEJ PSYCHOLÓGIE 2021