Individuálna psychológia na Slovensku / Individual Psychology in Slovakia
Individuálna psychológia na Slovensku / Individual Psychology in Slovakia3 days ago
Pozvánka pre zapojenie sa do účasti v prebiehajúcom výskume – Príďte si dať vyšetriť Vašu imunitu v Košiciach!
Aktuálne prebieha posledná fáza zberu dát k projektu “Analýza psychoneuroimunologických parametrov zdravia vo vybraných skupinách slovenskej populácie”, na ktorom sa podieľa Katedra pssychológie FiF UK v spolupráci s Lekárskou fakultou UK a Neuroimunologickým ústavom SAV. V rámci projektu sa venujú súvislostiam medzi psychologickou a biologickou imunitou. Doposiaľ boli dáta úspešne zozbierané v Bratislavskom a Banskobystrickom kraji a aktuálne je možné otestovať sa v Košickom kraji. Ak máte 18-50 rokov a žijete v Košickom kraji dlhšie než 5 rokov, môžete si ísť otestovať svoju imunitu. Do výskumu sa môžete prihlásiť aj prostredníctvom tohto linku:

Imunita_skuska@live.uniba.sk/bookings/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR065d5Qqx6j27f3h8rYbkh8EKyGrV-cKB1DGogMiv8fDd6zPOdo6Eqi1IA_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw” target=”_blank” rel=”noreferrer”>https://outlook.office365.com/owa/calendar/Imunita_skuska@live.uniba.sk/bookings/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR065d5Qqx6j27f3h8rYbkh8EKyGrV-cKB1DGogMiv8fDd6zPOdo6Eqi1IA_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw
 • Dňa 11. novembra sa v Budapešti konal profesný deň Maďarskej asociácie individuálnej psychológie (MIPE), ktorý bol zároveň aj oslavou 90. výročia založenia MIPE. Program pozostával z 3 odborných prednášok, workshopu vo forme spoločnej diskusie o budúcnosti individuálnej…

 • Dňa 7. októbra 2017 sme navštívili susednú Viedeň v rámci tamojšej noci otvorených múzeí, resp. „Die Lange Nacht der Museen“. Do programu sa totiž zapojilo aj viedenské Medzinárodné centrum Alfreda Adlera (Alfred Adler Center International), ktoré…

 • Adlerovské letné stretnutia – 12. ročník Konštrukcia nádeje ako jadra optimizmu Po roku v Trenčianskych Tepliciach Prvé prázdninové dni sa pre sympatizantov a nasledovateľov individuálnej psychológie na Slovensku začali 12. ročníkom Letnej školy adlerovskej psychológie 2017. Štyri…

 • Dagmar Marková, Daniela Čechová: Adlerian Ethics: Applications in Counselling and Psychotherapy. Untited Kingdom, Adlerian Society UK & Institute for Individual Psychology (ASIIP), 2016, 156 strán Hoci by názov knihy mohol potenciálnych čitateľov a čitateľky navádzať…

 • 49. Medzinárodný kongres individuálnej psychológie K príspevku o 49. ročníku ICASSI by sa nesmierne hodil podnadpis Keď sa snívať oplatí.  Určite však nie z dôvodu, že i téma snov bola obsahom jedného z workshopov, ale preto, že ak sa…

 • Na začiatok nového roka Adlerovská psychoterapeutická spoločnosť pre svojich sympatizantov pripravila skutočnú „lahôdku“, a to víkendové stretnutie zamerané na prácu so snami v adlerovskej terapii. Sny majú oddávna svoje významné miesto vo vedeckom bádaní s…

 • Adlerovská psychoterapeutická spoločnosť v toto leto nelenila a v auguste pripravila predovšetkým pre záujemcov z psychoterapeutickej a poradenskej praxe Adlerovskú párovú psychoterapiu s lektorkou Zivit Abramson, M.A. Nosnými tézami podujatia boli: Teória a analýza konceptu…

 • Koncom novembra 2011 pripravila Adlerovská psychoterapeutická spoločnosť pre svojich členov dvojdňový odborný seminár: „Adlerovské techniky pri konceptualizácii prípadu a intervenciách.“ Lektorom seminára bol  prof. Paul R. Rasmussen, PhD. Adlerovský prístup, ktorý v sebe spája zrozumiteľnosť a použiteľnosť je dnes,…

 • Adlerovskej psychoterapeutickej spoločnosti sa začiatkom marca podarilo po intenzívnych prípravách, zorganizovať ďalšie výnimočné podujatie – odborný seminár Nevera v párovej psychoterapii a psychologickom poradenstve. Organizačnú stránku na seba prebrala PhDr. Daniela Čechová, PhD., z Katedry psychológie FF UK v Bratislave,…

 • 46. Medzinárodný kongres individuálnej psychológie (IAIP) Druhý júlový týždeň patril v Paríži hneď dvom psychologickým medzinárodným kongresom a jedného z nich sa autorka tohto príspevku mala možnosť zúčastniť. Ústrednou témou 26. ročníka Medzinárodného kongresu individuálnej psychológie bola Neistota, konflikty,…

 • 46. ročník Medzinárodnej letnej školy Rudolfa Dreikursa ICASSI 21. júla až 3. augusta 2013 sa v holandskom Wageningene konal už 46. ročník letnej školy Rudolfa Dreikursa, ktorá ponúka záujemcom z celého sveta kurzy z oblasti teórie a praxe individuálnej…

 • V termíne 25.11.2015 sa v Bratislave uskutoční jednodňový workshop s názvom „Muzikoterapia a psychodráma v adlerovskej psychoterapii“. Workshop bude vysoko zážitkový, pričom účastníci budú mať možnosť naučiť sa rôzne techniky muzikoterapie a psychodrámy, ktoré ďalej…

 • 44. ročník Medzinárodnej letnej školy Rudolfa Dreikursa ICASSI Na prelome letných mesiacov sa autorka tohto príspevku zúčastnila dvojtýždňového vzdelávacieho podujatia (International Commitee of Adlerian Summer Schools and Institutes), ktoré sa konalo už 44. krát, tento rok…

 • 45. ročník medzinárodnej letnej školy Rudolfa Dreikursa V druhej polovici júla som sa zúčastnila 45. ročníka medzinárodnej letnej školy Rudolfa Dreikursa (ICASSI – International Committee of Adlerian Summer Schools and Institutes), ktorá sa už po…

 • Kurzy v teórii a praxi Adlera a Dreikursa pre psychológov, psychoterapeutov, poradcov, sociálnych pracovníkov, vychovávateľov, manažérov, rodičov, deti a mládež, ľudí so záujmom o profesionálny a osobnostný rast. ICASSI Vám ponúka príležitosti na najvyšší štandard…

 • Adlerovské letné stretnutia – 11. ročník Zvládanie zmien a tranzitívnych životných období (Managing Change and Life Transitions) Ako je už zvykom, každý rok sa psychoterapeuti, psychológovia, študenti, ale i odborná verejnosť a všetci záujemcovia o…

 • Adlerovské letné stretnutia – 10. ročník Rôzne koncepcie závislosti: ako prestať byť závislým od iných a od svojich (zlo)zvykov Lepšie raz zažiť, ako stokrát počuť…alebo čítať.  Tento vševypovedajúci výrok by mohol byť pokojne pod názvom Adlerovských…

 • ICASSI 2015 bude na prelome letných mesiacov a miestom konania je Dublin. Medzinárodná letná škola je každoročne jednou z najväčších udalostí pre ľudí, ktorí sa chcú dozvedieť aktuálne poznatky z individuálnej psychológie a tento rok bude 26.…

 • Adlerovské letné stretnutia – 9. ročník Povzbudzovanie v psychologickom poradenstve Techniky zamerané na porozumenie, zmenu správania a prežívania. V duchu povzbudzovania sa začiatkom leta opäť stretli terapeuti, psychológovia, rodičia, pedagógovia, adolescenti a sympatizanti adlerovskej psychoterapie tentokrát…

 • Pozrite si video, v ktorom uvidíte, čo nás čaká na medzinárodnej konferencii ICASSI, ktoré sa bude konať v meste Trenčianske Teplice. Video si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz:  ICASSI 2016 Slovensko

 • Adlerovské letné stretnutia – 8. ročník Rodičovstvo a psychologické poradenstvo adolescentom Adlerovská psychoterapeutická spoločnosť i v toto leto pripravila a perfektne zorganizovala pre členov Sekcie adlerovskej psychológie Slovenskej psychologickej spoločnosti a ďalších priaznivcov a sympatizantov adlerovskej psychológie príjemné letné stretnutie.…

 • Unikátna medzinárodná konferencia individuálnej psychológie sa v roku 2016 bude konať na Slovensku. V roku 2016 sa na Slovensku, v Trenčianských Tepliciach, poprvýkrát uskutoční unikátna medzinárodná konferencia Individuálnej psychológie ICASSI. Stretnú sa tu špičkoví odborníci…

 • Adlerovské letné stretnutia – 7. ročník Metódy analýzy životného štýlu V malebnom prostredí Belušských Slatín, v obklopení voňavých ihličnatých stromov sa začiatkom leta uskutočnilo siedme letné adlerovské stretnutie. Akcia bola už tradične určená pre všetkých záujemcov o adlerovskú…