Medzinárodné centrum Alfreda Adlera (AACI), Viedeň – otvorenie novej výstavy

Dňa 7. októbra 2017 sme navštívili susednú Viedeň v rámci tamojšej noci otvorených múzeí, resp. „Die Lange Nacht der Museen“. Do programu sa totiž zapojilo aj viedenské Medzinárodné centrum Alfreda Adlera (Alfred Adler Center International), ktoré pri tejto príležitosti, ako aj pri príložitosti 80 rokov od úmrtia Alfreda Adlera, predstavilo svoju novú expozíciu s názvom „Rozvrat a kontinuita individuálnej psychológie vo Viedni – čas medzi rokmi 1930 a 1960“ (Disruption and continuity of Individual Psychology in Vienna – The time between 1930 and 1960). Výstava je venovaná rakúskym pionierom tejto doby. Kvôli vyhnaniu a vyvražďovaniu židovských psychológov a psychologičiek rakúska asociácia individuálnej psychológie zanikla. Napriek tomu hŕstka z nich vo svojej práci pokračovala aj po roku 1945. Výstava pozostáva najmä z posterov s informáciami v nemeckom jazyku o tomto období, ktoré sú doplnené dobovými fotografiami. V rámci otvorenia výstavy prebehlo aj niekoľko odborných prednášok. Ako prvá nám predstavila svoju publikáciu Clara Kenner, autorka titulu „Narušená obloha: Emigrácia a exil viedenskej individuálnej psychológie“ (Der zerrissene Himmel: Emigration und Exil der Wiener Individualpsychologie). Ďalšími rečníkmi boli Gertrude Bogyi a Wilfried Datler, ktorí sa venovali odkazom individuálnej psychológie v textoch rakúskej rozprávkarky Christine Nöstlinger. Prednáškovú časť svojim príspevkom o individuálnej psychológii napokon zavŕšila Christine Rosche.

Fotografie: Simon Schedl