Medzinárodná Letná Škola Rudolfa Dreikursa 2016 v Trenčianskych Tepliciach

Kurzy v teórii a praxi Adlera a Dreikursa pre psychológov, psychoterapeutov, poradcov, sociálnych pracovníkov, vychovávateľov, manažérov, rodičov, deti a mládež, ľudí so záujmom o profesionálny a osobnostný rast. ICASSI Vám ponúka príležitosti na najvyšší štandard profesionálneho a osobnostného rozvoja v Trenčianskych Tepliciach na Slovensku.

ICASSI ponúka:

 • Renomovaní medzinárodní lektori
 • Kurzy pre dospelých, mládež a deti
 • Možnosti zúčastniť sa jedného týždňa alebo oboch
 • Multikultúrne učenie a dialog
 • Stimulujúce, intímne prostredie na učenie spolu s príležitosťami na relax, zábavu a dlhotrvajúce priateľstvá

Kurzy zahŕňajú:

 • Adlerov a Dreikursov prístup ku klinickým intervenciám
 • Trauma, uzdravenie a rozvoj
 • Individuálna psychológia na pracovisku
 • Povzbudzovanie
 • Leadership development
 • Závislosti
 • Analýza životného štýlu a raných spomienok
 • Používanie arteterapie
 • Adlerovská psychodráma
 • Emócie a súkromná logika
 • Párové a rodinné poradenstvo
 • Skupinová dynamika
 • Rodičovstvo
 • Kooperatívne riešenie problémov
 • Koučing

A omnoho viac…

Výber kurzov

ICASSI ponúka množstvo kurzov navrhnutých tak, aby spĺňali potreby a záujmy všetkých účastníkov, či už sa prihlásia na prvý, druhý týždeň alebo na oba týždne.

Zľavy pri včasnej registrácii

Poplatok je znížený pre tých, ktorí sa prihlásia do 31. marca 2016. Na našej webstránke nájdete registračné materiály, môžete si stiahnuť brožúru alebo sa dozvedieť viac o mieste konania. Konferenčný poplatok je porovnateľný s poplatkom v roku 2015.

O Trenčianskych Tepliciach:

Trenčianske Teplice je mestečko s 4000 obyvateľmi. Leží v údolí na úpätí Strážovských vrchov, ktorým preteká  rieka Teplička. Tradícia termálnych liečebných prameňov priťahuje ročne viac než 25 000 návštevníkov. Pokojné okolie, práve tak ako množstvo festivalov, ako je každoročný Medzinárodný filmový festival, ponúka príjemné miesto konania. Odborné semináre, kongresy a konferencie sa v tomto meste konajú niekoľko desaťročí a preto sú ideálnym miestom aj pre ICASSI.

Pre viac informácií pozrite SEM.