49. Medzinárodný kongres individuálnej psychológie

K príspevku o 49. ročníku ICASSI by sa nesmierne hodil podnadpis Keď sa snívať oplatí. 

Určite však nie z dôvodu, že i téma snov bola obsahom jedného z workshopov, ale preto, že ak sa sen podarí premeniť v realitu, môže prísť niečo jedinečné. Pár nekonkrétnych slov? Mladá žena z Katedry psychológie UK v Bratislave, mala svoju túžbu ponúknuť jedného dňa Slovensku ICASSI Medzinárodnú letnú školu. A práve vďaka jej nadšeniu a odovzdanosti myšlienke sa podarilo po prvýkrát zorganizovať ICASSI 2016, jedinečnú medzinárodnú konferenciu adlerovskej psychológie v Trenčianskych Tepliciach na Slovensku.

 

ICASSI je neziskovou vzdelávacou organizáciou s medzinárodným poslaním na podporu štúdia psychológie Alfreda Adlera a Rudolfa Dreikursa. ICASSI sa koná každý rok v nadväznosti na tradíciu Dr. Dreikursa, ktorý založil prvú letnú školu v Dánsku v roku 1962. Každá letná škola má v svojej podstate najmä stimulujúce prostredie, v ktorom sa profesionáli, jednotlivci, páry, rodiny, adolescenti a deti učia v rámci medzinárodného spoločenstva. Mnoho členov ICASSI vykonáva podporné aktivity a po celý rok organizuje prednášky a prezentácie po celom svete. Možno by druhý podnadpis bol: Za málo peňazí veľa muziky. Či aj z mála dokážeme na Slovensku veľké veci. Opäť neurčitý obsah. Nuž za takmer minimálnej podpory sa malý tím zo Slovenska pod taktovkou D. Čechovej vrhol do organizácie stretnutia špičkových lektorov, odborníkov z celého sveta. Prednášajúci z najprestížnejších univerzít, ktorí majú bohaté teoretické znalosti a praktické skúsenosti v oblasti poradenstva, psychoterapie a supervízie neodolali a prišli.

A tak sme pred účastníkmi z vyše 30 krajín dostali možnosť zaskvieť sa ako krajina, ktorá drží krok s najnovšími svetovými trendmi v oblasti vzdelávania, organizovania medzinárodných konferencií. Pre mnohých účastníkov bolo Slovensko neznámou a možno i exotickou krajinou a ich účasť na ICASSI bola podmienená i sekundárnym záujmom o novú skúsenosť a zážitok. ICASSI v svojom obsahu veľmi citlivo ponúka naštartovanie cesty rastu, poznávania samého seba svojich silných a slabých stránok, ohmatanie si osobného zážitku v skupine a bezprostrednej emocionálnej skúsenosti. Stavia sa skúsenostiach svetových odborníkov z praxe. Ponúka učenie, ktoré nemá prvoplánový popis, ale v širších súvislostiach sa maximálne efektívne odrazí v bezprostrednej pracovnej realite. Psychológia sa stáva vedou budúcnosti, tak prečo nebyť na Slovensku o krok vpred? Kúpeľné mesto Trenčianske Teplice sa na dva týždne stalo hosťovským mestom neopakovateľného stretnutia naplneného množstvom informácií, osobných skúseností, nových kontaktov a zážitkov, priestorom pre výmenu skúseností a zdieľanie o to, čo v literatúre nenájdete – ľudský kontakt. Stokrát počuť – no raz zažiť, platí aj o letnej škole ICASSI, kde mali účastníci nielen príležitosť mnoho sa naučiť ale  v neformálnom prostredí si i oddýchnuť v obklopení prírodou. Ponúkané kurzy sa venovali všetkým oblastiam psychológie, sociálneho života, základom individuálnej psychológie, teoretickým no i praktickým otázkam filozofie, cez prax v oblasti medziľudských vzťahov, témam rodinného života, partnerským vzťahov, výchove detí, klinickým otázkam, supervízii, psychoterapii, metódam a technikám individuálnej psychológie, oblasti sociálneho života, organizačnú psychológiu a kaučingu.

    

Nad celou letnou školou držala ochrannú ruku ikona adlerovskej psychológie Eva Dreikurs Ferguson, Ph.D., diplomovaná psychologička, profesorka psychológie pôsobiaca na Southern Illinois University, predsedníčka medzinárodného výboru letnej školy ICASSI. Jej profesionálny záujem pramení i z rodinných koreňov a v psychológii nesmierne akceptovaného mena Dreikurs. Dvom autorkám zo Slovenska, D. Čechovej a D. Markovej Švihelovej sa dostalo nesmiernej cti, že ich knihu pokrstila v rámci otváracieho ceremoniálu práve táto „dáma adlerovskej psychológie.“ ICASSI 2016 svojou účasťou podporili prednášajúci zvučných mien a to Zivit Abramson, Marion Balla, Gerhard Baumer, Susan Belangee, Betty Lou Bettner, Hala Buck, Joyce Callus, Daniela Čechová, Wilfried Datler, Erika Echle, Michael Fitzgerald, Helmut Heuschen, Andrea Hillenbrand, Willy Hoekstra, Pauline Hofstra, Jim Holder, John Karen, Theo Joosten, Sabine Landscheidt, Uti Landscheidt, Anthea Millar, Ursula Oberst, Peggy Pari Pelonis, Paul Rasmussen, Yvone Schurer, Anabella Shaked, Rachel Shifron, Noam Shoham, Yoav Shoham, Jon Sperry, Bruce Tate, Brenda Vainker, Frank Walton, Richard E. Watts. Knižnice medzinárodných univerzít, štáty, v ktorých tieto osobnosti pôsobia a venujú sa psychológii, a najmä google by o ich vedeli uviesť mnohé, z ich odborných a ľudských pozitív. ICASSI 2016 bolo ojedinelé nielen účasťou zvučných mien ale predovšetkým obsahovým zameraním kurzov. Z mnohých uvádzame: Rozšírte svoju perspektívu v každodennom živote, Úspech prichádza len s určitými ľuďmi, S odvahou môžete všetko prekonať, Zvládnite svoje pracovisko, Rovnocenné vzťahy hory prenášajú, Nemôžeme stavať na slabostiach, ale na silných stránkach, Kompetencie, odvaha, spojenie s inými a hodnoty, všetci ich potrebujeme, Majte odvahu byť nedokonalými, Môžete všetko zvládnuť, Nasledujete svoje srdce, ale zoberte si so sebou aj mozog. Účastníci zo Slovenska mali možnosť zúčastniť sa okrem tlmočených plenárnych stretnutí i nasledujúcich profesionálne tlmočených workshopov: Medzigeneračné vzory, Podporní intervencie pre rodičov, Emócie a súkromná logika, Používanie metafor v terapii a zmene, Práca s traumou, Neuróza z adlerovskej perspektívy, Poradenstvo rodičom detí s ADHD, Obohatenie partnerského života, Rané spomienky, klenoty terapeuta. Výber workshopov pokryl celú paletu odborných, profesionálnych, osobných, rodinných cieľov záujmu účastníkov.

Keďže letná škola dáva priestor nielen dospelým odborníkom, ale i deťom a mládeži aktívne sa zúčastniť a v zmysle adlerovskej psychológie i prispieť, nebolo tomu inak ani v Trenčianskych Tepliciach. Z vyše 350 účastníkov bolo v toto leto i nemálo detí a adolescentov, ktorí prežili dva úchvatné, obohacujúce a tvorivé prázdninové no veríme, že i nezabudnuteľné týždne. Túto jedinečnú vzdelávaciu akciu podporila svojím záujmom učiť sa i skupina 54 Slovenských účastníkov. Nad offisom a administratívou letnej školy bdela Becky LaFountain, ktorá stála taktiež pri počiatkoch organizácie na Slovensku pred dvomi rokmi. 10 plenárnych prednášok, vyše 50 kurzov, workshopy, plenárne prednášky, večerné aktivity, program prezentujúci jednotlivé zúčastnené krajiny, výlety do Bratislavy, Trenčína, Trenčianskej Teplej, Vysokých Tatier, kooperatívne aktivity, či obľúbená aukcia, to všetko je len časť z toho, čo si mohli účastníci vybrať. Toto podujatie bolo jedinečné a neopakovateľné svojim odborným obsahom, ľudskosťou a pokorou, pretkané úctou k A. Adlerovi a R. Dreikursovi. Žijem a pôsobím v čase, kedy honba za kreditmi predčí chuť rásť a vzdelávať sa v súlade s potrebami a rešpektom voči osobnosti, no toto podujatie ponúklo všetko. Psychológovia zo Slovenska mali možnosť okrem iného získať i kredity Komory psychológov. Individuálna psychológia načrtla veľmi jasne, čo ľudia potrebujú. Keďže sme sociálne začlenení, potrebujeme ostatných, potrebujeme osobnostne rásť a zlepšovať sa, byť potrební a povzbudzovaní k odvahe. Mnohí zo zúčastnených dostali know how ako objaviť spôsoby vedúce k porozumeniu sebe a ostatným i k tomu, ako vybudovať postoje a techniky dosahovania zdravých a uspokojujúcich vzťahov.

Medzi neprehliadnuteľné benefity ICASSI 2016 bez váhania patrí určite nadviazanie medzinárodnej spolupráce v oblasti psychológie, pedagogiky, vzdelávania, trénovania odborných zamestnancov, pedagógov, sociálnych pracovníkov. Príležitosť využívať nadobudnuté teoretické skúsenosti a praktické zručnosti pri bezprostrednej odbornej činnosti s klientmi. Možnosť začať pracovať s nadobudnutými vedomosťami a skúsenosťami v praxi. Zvýšenie ako i ďalšia perspektíva zvyšovania kvality vzdelania odborných ako i pedagogických zamestnancov. Nadobudnutie a príležitosť porovnať informácie z celého sveta. Získanie nových obohacujúcich terapeutických zručností. No a v neposlednom rade otvorenie kontaktov s odborníkmi z celého sveta a zviditeľnenie Slovenska, našich odborníkov, nadšencov adlerovského prístupu, ako i našej kultúry.

 Organizačný tím ICASSI 2016