ICASSI 2013 Holandsko

46. ročník Medzinárodnej letnej školy Rudolfa Dreikursa ICASSI

21. júla až 3. augusta 2013 sa v holandskom Wageningene konal už 46. ročník letnej školy Rudolfa Dreikursa, ktorá ponúka záujemcom z celého sveta kurzy z oblasti teórie a praxe individuálnej psychológie (www.icassi.net). R. Dreikurs bol mladším kolegom Alfreda Adlera a jeho úmyslom bolo šíriť učenie Alfreda Adlera. Prvá letná škola sa konala v roku 1962 a odvtedy takmer každý rok je priestorom, kde prostredníctvom vzdelávania, výcviku, dialógu a skúsenosti , účastníci môžu obohacovať svoje poznatky. Každoročne sa jej zúčastňujú poradcovia a psychoterapeuti, sociálni pracovníci, učitelia, pracovní psychológovia, ako i všetci tí, ktorým ide o sebavzdelávanie.

Tím lektorov tvoria najznámejší predstavitelia adlerovskej individuálnej psychológie, vrátane dcéry Rudolfa Dreikursa, profesorky Evy Dreikursovej Fergusonovej. Na plenárnych prednáškach a demonštráciách sa okrem nej podieľali: Frank Walton, Paul Rasmussen, Gerhard Baumer, Marion Balla, Karen John, Theo Joosten, Uti Landscheidt, Jay Colker a Bill Linden. Prvých štyroch vymenovaných poznajú účastníci adlerovského vzdelávania na Slovensku, pretože viackrát boli aj našimi lektormi. Kurzy v skupinách sa konajú celodenné alebo poldenné. Uvedieme aspoň niektoré názvy, aby sa čitatelia mohli oboznámiť s rozsahom a šírkou tém: Emócie a súkromná logika, Zvládanie zármutku a straty, Rodinné poradenstvo, Životný štýl a arteterapia, Zvládanie závislostí, Individuálna psychológia v praxi, Zvládanie životných zmien, Povzbudzovanie, Leadership, Wellness, pozitívna psychológia a individuálna psychológia, Ako sa utvára životný štýl?, Páry v konflikte, Sociálna rovnosť, Rodinná dynamika, Poradenstvo rodičom adolescentov, Integratívne stratégie a intervencie, Sny, Od súťaživosti k spolupráci, Skupinová dynamika, Spiritualita, Crosskulturálne otázky v poradenstve, Individuálna psychológia na pracovisku, Šesť esenciálnych kúskov rodičovského puzzle a mnohé iné.

Autorka tohto príspevku sa zúčastnila celodenného kurzu Rané spomienky a životný štýl, ktorý viedla izraelská terapeutka Zivit Abramson. Jednou z Adlerových geniálnych myšlienok bola identifikácia potenciálu raných spomienok. Ich použitie je neoddeliteľnou súčasťou analýzy životného štýlu. V skupine 13 účastníkov zo siedmich krajín sme sa zážitkovou formou viac dozvedeli o tom, ako pracovať s ranými spomienkami s našimi klientmi. V skupine sme za týždeň analyzovali 33 raných spomienok, čo bol v skutku najlepší spôsob, ako si cibriť zručnosti, ale súčasne rozvíjať sebapoznávanie. Je známe, že rané spomienky sú metafory, kreatívny spôsob ako presne opísať klientov súčasný stav. Podľa lektorky práve metaforický jazyk je základom pre rozvoj vzájomného porozumenia medzi terapeutom a klientom. Súčasne sú rané spomienky vynikajúcim nástrojom na nachádzanie klientových silných stránok a kreatívnych schopností, čo je v terapeutickom procese nevyhnutné pri rekonštrukcii raných spomienok a nachádzaní produktívnych a kreatívnych riešení zvládať život inak. Toto sme mali možnosť prežiť v tvorivej a rovnocennej atmosfére pod neúnavným vedením Zivit, ktorej osobnosť, profesionalizmus a charizma nám uľahčili učenie.

 

Na záver príspevku jedna príjemná informácia pre všetkých záujemcov o teóriu a prax individuálnej psychológie A. Adlera a R. Dreikursa na Slovensku. Na základe predloženého návrhu a následných rokovaní Rada Medzinárodnej letnej školy ICASSI jednomyseľne schválila Slovenskú republiku ako usporiadateľa 49. ročníka tohto podujatia. V roku 2016 je teda možnosť bez nutnosti cestovať zúčastniť na Letnej školy R. Dreikursa v Trenčianskych Tepliciach.

Daniela Čechová

 

 

 

(Fotografia1 – zdroj)

(Fotografia2 – zdroj)

(Fotografia3 – zdroj)