Magisterský titul v adlerovskom poradenstve

Ak ovládate anglický jazyk a zároveň chcete získať magisterský titul v adlerovskom poradenstve, dávame Vám do pozornosti túto možnosť. Vzdelávanie prebieha prevažne online formou a je určené pre bakalárov a bakalárky humanitných, zdravotníckych a pedagogických odborov.

Oficiálny leták nájdete ak kliknete SEM

Podrobný študijný plán nájdete ak kliknete SEM