Program letnej školy pozostáva z prednášok, praktických cvičení, a ozajstných demonštrácií psychoterapeutickej práce. Výnimočný hosť 17. ročníka Letnej školy adlerovskej psychológie 2023, Jim Holder (USA), účastníčkam a účastníkom programu predostrie tému pricípov závislostí ako i to, ako závislosť posilňuje jadrové presvedčenia a životné témy klienta. Porozumenie životným témam klienta prostredníctvom metaforického jazyku jeho raných spomienok nám pomôže porozumieť pozitívnym dôvodom užívania / nadužívania / zneužívania danej látky.

STIAHNÚŤ POZVÁNKU NA LETNÚ ŠKOLU ADLEROVSKEJ PSYCHOLÓGIE 2022

LETNÁ ŠKOLA 2022 JE URČENÁ:

 • psychoterapeutkám (psychoterapeutom), psychológom (psychologičkám);
 • sociálnym a zdravotníckym pracovníkom (pracovníčkam);
 • odborným zamestnancom a zamestnankyniam v školstve, či v pomáhajúcich profesiách;
 • koordinátorom a koordinátorkám sociálno-patologických javov;
 • sociálnym, špeciálnym a liečebným pedagogičkám (pedagógom);
 • študentom (študentkám) humanitných a medicínskych odborov;
 • ostatnej odbornej verejnosti, ktorá má záujem o praktické vzdelávanie sa v adlerovskej psychológii;
 • absolvoventom a absolventkám dlhodobého výcviku v adlerovskom psychoterapeutickom  prístupe, či poradenstve;
 • laickej verejnosti, ktorá má záujem o psychológiu, či tému tohto ročníka
 • je príležitosťou na priateľské stretnutia a nadväzovanie užitočných odborných kontaktov;
 • je pripravený aj program pre deti od 9 rokov a pre staršiu mládež vo forme kempu, kde mladé účastníčky a mladí účastníci budú mať možnosť hravou a zážitkovou formou absolvovať kurzy v oblasti osobnostného rastu a sebarozvoja;
 • vhodná aj pre začiatočníkov (začiatočníčky) – ukážka spôsobu práce adlerovských terapeutov (terapeutiek), domácich a zahraničných;
 • pre pokročilých a pre absolventov (absolventky) výcvikov slúži na obnovu vedomostí.

NA ČO SA MÔŽETE TEŠIŤ?

 • Prednášky a aktivity:Program letnej školy pozostáva z prednášok, praktických cvičení, a ozajstných demonštrácií psychoterapeutickej práce. Lektorka nás v priebehu letnej školy prevedie základnou teóriou o traume, reakciách na traumu, adverzných raných skúsenostiach a tiež o možnostiach pri vysporadúvaní sa traumatickými udalosťami vzhľadom na unikátnu osobnosť každého jedného z nás. Pre pochopenie osobnosti, resp. životného štýlu, nám lektorka predstaví prácu s ranými spomienkami, ktoré sú jednou z najzákladnejších metód v rámci adlerovského psychoterapeutického prístupu. Vďaka reorientácii raných spomienok je možné v tele/mysli lokalizovať špecifickú spomienku, ktorá sa spája s traumou, identifikovať prežívanie nepríjemných emócií (najčastejšie hanby, či viny), potreby, zdroje, či spôsoby zmiernenia reakcií na traumu klientov a klientok. 
 • 3 demonštrácie techník psychoterapie
 • 3 analýzy demonštrácií
 • Supervízia
 • Budovanie skupiny a večerný spoločenský program
 • Program pre deti od 9 rokov a pre staršiu mládež vo forme kempu, kde mladé účastníčky a mladí účastníci budú mať možnosť hravou a zážitkovou formou absolvovať kurzy v oblasti osobnostného rastu a sebarozvoja

Hlavnou lektorkou je: Dr. Monica A. Nicoll, Ph.D. LCMHC (Resilience Counseling & Training Center, USA).

Dr. Monica A. Nicoll získala svoj magisterský titul v rámci pregraduálneho štúdia poradenskej psychológie na Adler University v Chicagu a dizertáciu obhájila na Florida Atlantic University. Pracuje ako licencovaná klinická a poradenská psychologička, klinická supervízorka a lektorka. Má vyše 30-ročnú prax v práci s dospelými, adolescentnými jednotlivcami, pármi a rodinami. Okrem vlastnej súkromnej praxe je zároveň klinickou riaditeľkou nemocničnej ambulancie. V neposlednom rade je vysokoškolskou pedagogičkou na Plymouth State University a roky prednáša v rôznych krajinách v rámci USA a Európy. Ako psychoterapeutka kladie dôraz na holistický prístup ku zdraviu, osobný rast, zlepšenie celkovej kvality života a posilňovanie reziliencie v osobnom, manželskom a rodinnom živote svojich klientov a klientok. Je autorkou dvoch publikácií, ktoré sú určené pre rodičov a učiteľov, aby im pomáhali rozvíjať sociálnoemocionálne zručnosti detí, ktoré sú im zverené do starostlivosti. Aktuálne pracuje na tretej monografii, ktorá sa venuje raným spomienkam.

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

ÚČASTNÍCKE POPLATKY ZA LETNÚ ŠKOLU ADLEROVSKEJ PSYCHOLÓGIE 2022:
 • Dospelí účastníci a dospelé účastníčky, ktorí (ktoré) uhradia poplatok do 30. 4. 2022 – 150 Eur
 • Dospelí účastníci a dospelé účastníčky, ktorí (ktoré) uhradia poplatok od 1. 5. 2022 – 180 Eur
 • Študenti denného štúdia 1. a 2. stupňa VŠ – 120 Eur
 • Deti, mladiství a mladistvé v programe – 45 Eur
 • +   25 Eur doplatok pre tých (tie), ktorí (ktoré) budú ubytovaní (ubytované) mimo Chaty Univerzity Komenského (vrátane záverečnej večere), tzv. OFF-SITE FEE
 • +   15 Eur doplatok pre tých (tie), ktorí (ktoré) si želajú získať 20 kreditov od SKP

PRIHLÁSIŤ SA UŽ NIE JE MOŽNÉ – KVÔLI MAXIMÁLNEJ OBSADENOSTI

Registrácia je platná až po úhrade účastníckého poplatku na IBAN: SK5411 0000 0000 294 701 2986. Riadne prihlásené účastníčky a účastníci dostanú vyrozumenie o zaevidovaní svojich prihlášok a presný program podujatia. Účastnícky poplatok je nevratný, nakoľko sa ním hradia výdavky na lektora a storno poplatky hotelu pri absencii nahlásenej účasti.

MIESTO KONANIA:  

Ako miesto konania sme tento rok zvolili Chatu Univerzity Komenského, ktorá sa nachádza na úpätí pohoria Malých Karpát v rekreačnej oblasti Modra-Piesok. Okolie poskytuje dostatok príležitostí na turistiku, či cykloturistiku. Neďaleko sa nachádza prírodné kúpalisko, v Modre mestské kúpalisko, príp. je možnosť wellness v priestoroch Zochovej chaty. Mesto Modra je známe svojou keramickou výrobou (majolika), ale i množstvom vínnych pivničiek a príjemných kaviarničiek. Je späté s Ľudovítom Štúrom, ktorému je venované aj miestne múzeum. V blízkosti je Hrad Červený Kameň či Kaštieľ v Budmericiach. Ubytovanie v chate je skromnejšie, avšak cenovo prístupné. V blízkosti zariadenia sú dostupné aj možnosti ubytovania, s vyšším komfortom. Objednanie stravy sa realizuje prostredníctvom nás a je záväzné i bez uhradenia vopred. Rezervácia stravy je možná na tomto linku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4zPhcmWABY6-m5_yAHFBk_m0bRyTFvKSUjQhE22ZK82S_Hg/viewform. Ďalšie informácie o zariadení nájdete na: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/ucebno-vycvikove-zariadenia/uvz-modra-piesok/.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Odborný a spoločenský program je určený iba účastníkom a účastníčkam, ktorí (ktoré) riadne uhradili poplatok. Upozorňujeme, že Letná škola adlerovskej psychológie nie je miestom na poskytovanie psychoterapeutickej pomoci, ani privátnych odborných konzultácií. Demonštrácie poradenstva a terapie slúžia pre edukačné účely. Všetci sú však vítaní na skupinových diskusných fórach.

Nezabudnite nás sledovať aj na našej FB stránke (Individuálna psychológia na Slovensku)

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať e-mailom alebo telefonicky.

E-mail: adler.org@gmail.com

Tel. kontakt: 0911 902 411

SRDEČNE SA TEŠÍME NA VAŠU ÚČASŤ!

STIAHNÚŤ POZVÁNKU NA LETNÚ ŠKOLU ADLEROVSKEJ PSYCHOLÓGIE 2022