Program letnej školy pozostáva z prednášok, praktických cvičení, a ozajstných demonštrácií psychoterapeutickej práce. Výnimočný hosť 17. ročníka Letnej školy adlerovskej psychológie 2023, Jim Holder (USA), účastníčkam a účastníkom programu predostrie tému pricípov závislostí ako i to, ako závislosť posilňuje jadrové presvedčenia a životné témy klienta. Porozumenie životným témam klienta prostredníctvom metaforického jazyku jeho raných spomienok nám pomôže porozumieť pozitívnym dôvodom užívania / nadužívania / zneužívania danej látky.

 

 

STIAHNÚŤ POZVÁNKU NA LETNÚ ŠKOLU ADLEROVSKEJ PSYCHOLÓGIE 2023

LETNÁ ŠKOLA 2023 JE URČENÁ:

 • psychoterapeutkám (psychoterapeutom), psychológom (psychologičkám);
 • sociálnym a zdravotníckym pracovníkom (pracovníčkam);
 • koordinátorom a koordinátorkám sociálno-psychologických javov;
 • odborným zamestnancom a zamestnankyniam v školstve, či v pomáhajúcich profesiách;
 • koordinátorom a koordinátorkám sociálno-patologických javov;
 • sociálnym, špeciálnym a liečebným pedagogičkám (pedagógom);
 • študentom (študentkám) humanitných a medicínskych odborov;
 • ostatnej odbornej verejnosti, ktorá má záujem o praktické vzdelávanie sa v adlerovskej psychológii;
 • absolvoventom a absolventkám dlhodobého výcviku v adlerovskom psychoterapeutickom  prístupe, či poradenstve;
 • laickej verejnosti, ktorá má záujem o psychológiu, či tému tohto ročníka
 • je príležitosťou na priateľské stretnutia a nadväzovanie užitočných odborných kontaktov;
 • je pripravený aj program pre deti od 9 rokov a pre staršiu mládež vo forme kempu, kde mladé účastníčky a mladí účastníci budú mať možnosť hravou a zážitkovou formou absolvovať kurzy v oblasti osobnostného rastu a sebarozvoja;
 • vhodná aj pre začiatočníkov (začiatočníčky) – ukážka spôsobu práce adlerovských terapeutov (terapeutiek), domácich a zahraničných;
 • pre pokročilých a pre absolventov (absolventky) výcvikov slúži na obnovu vedomostí.

NA ČO SA MÔŽETE TEŠIŤ?

 • Prednášky a aktivity:Program letnej školy pozostáva z prednášok, praktických cvičení, a ozajstných demonštrácií psychoterapeutickej práce. Výnimočný hosť 17. ročníka Letnej školy adlerovskej psychológie 2023, Jim Holder (USA), účastníčkam a účastníkom programu predostrie tému pricípov závislostí ako i to, ako závislosť posilňuje jadrové presvedčenia a životné témy klienta. Porozumenie životným témam klienta prostredníctvom metaforického jazyku jeho raných spomienok nám pomôže porozumieť pozitívnym dôvodom užívania / nadužívania / zneužívania danej látky.

 • 3 demonštrácie techník psychoterapie
 • 3 analýzy demonštrácií
 • Supervízia
 • Budovanie skupiny a večerný spoločenský program
 • Program pre deti od 9 rokov a pre staršiu mládež vo forme kempu, kde mladé účastníčky a mladí účastníci budú mať možnosť hravou a zážitkovou formou absolvovať kurzy v oblasti osobnostného rastu a sebarozvoja

Hlavným lektorom je: Jim Holder, M. A., LPC (USA).

Jim Holder je licencovaným poradenským psychológom a terapeutom závislostí s vyše 45 ročnou praxou. V minulosti viedol aj terapeutické skupiny pre rodiny. Okrem toho je odborným konzultantom pre rôzne terapeutické programy, lektorom na medzinárodnej úrovni a výskumníkom v rámci adlerovského prístupu.  Tiež sa venuje publikovaniu, je autorom 2 monografií , 2 pracovných manuálov, ako aj rôznych náučných DVD. V minulosti pôsobil ako predseda Národnej a štátnej certifikácie poradenských psychológov v sekcii odborníkov pracujúcich so závislosťami a tiež bol súčasťou predstavenstva medzinárodného vzdelávacieho inštitútu ICASSI. Jeho osobnú a profesnú dráhu sprevádzali známi odborníci z oblasti adlerovskej psychológie, gestalt psychológie, či neurolingvistického programovania ako napríklad: Virginia Satirová, John Grinder, Gregory Bateson a Harold Mosak.

Odborný program obohatí svojou prednáškou aj absolvent adlerovského psychoterapeutického výcviku a riaditeľ ústavu pre liečbu závislostí OLÚP na Prednej Hore, Mgr. PhDr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH.

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

ÚČASTNÍCKE POPLATKY ZA LETNÚ ŠKOLU ADLEROVSKEJ PSYCHOLÓGIE 2023:

 • Dospelí účastníci a dospelé účastníčky, ktorí (ktoré) uhradia poplatok do 30. 4. 2023 – 160 Eur
 • Dospelí účastníci a dospelé účastníčky, ktorí (ktoré) uhradia poplatok od 1. 5. 2023 – 190 Eur
 • Študenti denného štúdia 1. a 2. stupňa VŠ – 130 Eur
 • Deti, mladiství a mladistvé v programe – 80 Eur
 • +   15 Eur doplatok pre tých (tie), ktorí (ktoré) si želajú získať 20 kreditov od SKP

PRIHLÁSIŤ SA MÔŽETE VYPLNENÍM PRIHLASOVACIEHO FORMULÁRA NA TOMTO LINKU – KLIKNITE

Registrácia je platná až po úhrade účastníckého poplatku na IBAN: SK5411 0000 0000 294 701 2986. Riadne prihlásené účastníčky a účastníci dostanú vyrozumenie o zaevidovaní svojich prihlášok a presný program podujatia. Účastnícky poplatok je nevratný, nakoľko sa ním hradia výdavky na lektora a storno poplatky hotelu pri absencii nahlásenej účasti.

MIESTO KONANIA:  

Ako miesto konania sme tento rok zvolili Penzión Berea v krásnom prostredí rekreačnej oblasti Harmónia pri Modre. V blízkosti sa nachádza napríklad rozhľadňa Veľká Homola, Smolenický zámok, či hrad Červený Kameň. Objednanie ubytovania a stravy sa realizuje prostredníctvom prihlasovacieho formulára, spolu s prihlásením sa na odborný program a je záväzné i bez uhradenia vopred.  Ďalšie informácie o zariadení nájdete na: https://penzion.berea.sk

Cena ubytovania:

 • 2-posteľová izba: 25,00 €/osoba/ 1 noc
 • 4-posteľová izba: 15,00 €/osoba/ 1 noc
 • 6-posteľová izba: 15,00 €/osoba/ 1 noc
 • prístelka pre dieťa: 15,00 €/osoba/ 1 noc

Cena stravovania /na výber bude obyčajná alebo vegetariánska verzia/:

 • plná penzia: 18,00 €/deň
 • pol penzia: 11,00 €/deň
 • obed: 7,00 €/deň

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Odborný a spoločenský program je určený iba účastníkom a účastníčkam, ktorí (ktoré) riadne uhradili poplatok. Upozorňujeme, že Letná škola adlerovskej psychológie nie je miestom na poskytovanie psychoterapeutickej pomoci, ani privátnych odborných konzultácií. Demonštrácie poradenstva a terapie slúžia pre edukačné účely. Všetci sú však vítaní na skupinových diskusných fórach.

Nezabudnite nás sledovať aj na našej FB stránke (Individuálna psychológia na Slovensku)

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať e-mailom alebo telefonicky.

E-mail: adler.org@gmail.com

Tel. kontakt: 0911 902 411

SRDEČNE SA TEŠÍME NA VAŠU ÚČASŤ!

STIAHNÚŤ POZVÁNKU NA LETNÚ ŠKOLU ADLEROVSKEJ PSYCHOLÓGIE 2023