Letná škola 2019 Svätý Jur

 

 

STIAHNÚŤ POZVÁNKU NA LETNÚ ŠKOLU ADLEROVSKEJ PSYCHOLÓGIE 2019

DOWNLOAD AN INVITATION FOR SLOVAK ADLERIAN SUMMER SCHOOL 2019

 

LETNÁ ŠKOLA 2019 JE URČENÁ:

 • psychoterapeutkám (psychoterapeutom), psychológom (psychologičkám), najmä poradenským ;
 • párom a rodinám;
 • vysokoškolským, sociálnym, špeciálnym a liečebným pedagogičkám (pedagógom);
 • študentom (študentkám);
 • sociálnym pracovníkom (pracovníčkam);
 • zdravotníckym pracovníkom (pracovníčkam);
 • ostatnej odbornej verejnosti, ktorá má záujem o praktické vzdelávanie sa v adlerovskej psychológii;
 • je príležitosťou na priateľské stretnutia a nadväzovanie užitočných odborných kontaktov;
 • je pripravený aj program pre deti od 9 rokov a pre staršiu mládež vo forme kempu, kde mladé účastníčky a mladí účastníci budú mať možnosť hravou a zážitkovou formou absolvovať kurzy v oblasti osobnostného rastu a sebarozvoja;
 • vhodná aj pre začiatočníkov (začiatočníčky) – ukážka spôsobu práce adlerovských terapeutov (terapeutiek), domácich a zahraničných;
 • pre pokročilých a pre absolventov (absolventky) výcvikov slúži na obnovu vedomostí.

NA ČO SA MÔŽETE TEŠIŤ?

 • Prednášky a aktivity:
  • Na dôkazoch založené párové poradenstvo;
  • Poradenstvo pre páry, ktoré zvažujú rozvod;
  • Práca s neverou v rámci poradenstva;
  • Použitie techník „Sny v konfliktoch“ na adresovanie prebiehajúceho konfliktu;
  • Partnerský kontrakt;
  • Použitie “dvojitej techniky” na prekonanie slepej uličky;
  • Použitie techník s ranou spomienkou na lepšie partnerské porozumenie. 
 • 3 demonštrácie techník psychoterapie
 • 3 analýzy demonštrácií
 • Supervízia
 • Budovanie skupiny a večerný spoločenský program
 • Program pre deti od 9 rokov a pre staršiu mládež vo forme kempu, kde mladé účastníčky a mladí účastníci budú mať možnosť hravou a zážitkovou formou absolvovať kurzy v oblasti osobnostného rastu a sebarozvoja

Hlavným lektorom je: Dr. Paul R. Peluso, Ph.D. (Florida Atlantic University, USA).

Dr. Paul R. Peluso je profesorom poradenskej psychológie v oblasti duševného zdravia a predsedom Katedry vzdelávania v rámci poradenskej psychológie na Florida Atlantic University. Zároveň je licencovaným poradenským psychológom v oblasti duševného zdravia, licencovaným rodinným a manželským psychoterapeutom, certifikovaným poradenským psychológom, certifikovaným poradenským psychológom v oblasti duševného zdravia v prípade katastrofy a supervízorom. Dr. Paul R. Peluso je zároveň autorom množstva monografií a publikácií a lektorom na medzinárodnej úrovni. Už viac ako desať rokov výskumne spolupracuje s Dr. Johnom M. Gottmanom, Ph.D, ktorý je priekopníkom v oblasti výskumu a longitudinálnych štúdií partnerskej dynamiky.

Ďalšími lektorkami sú: Daniela Čechová a Kristína Široká. 

Dr. Daniela Čechová, PhD. je odbornou asistentkou na Katedre psychológie FF UK v Bratislave, ako aj na Katedre poradenskej psychológie SZU. Je garantkou jediného špecializačného štúdia v odbore poradenská psychológia na Slovensku. Zároveň je prezidentkou Slovenskej asociácie individuálnej psychológie (SAIP), ako aj prezidentkou Medzinárodnej organizácie International Association of Individual Psychology (IAIP). Dr. Daniela Čechová je certifikovanou terapeutkou (v Zozname SPS), lektorkou, autorkou prekladov a odborných publikácií, z ktorých najnovšia je kniha s názvom Adlerian Ethics: Applications in Counselling and Psychotherapy. Zároveň je členkou Severo-americkej spoločnosti adlerovskej psychológie (NASAP).

Kristína Široká je absolventkou Katedry psychológie FF UK. Má praktické skúsenosti s prácou poradkyne na telefonickej linke pre ženy zažívajúce násilie. V súčasnosti pracuje ako psychologička pod supervíziou psychoterapeutky Dr. Daniely Čechovej a prehlbuje si svoje odborné kompetencie špecializačným štúdiom v oblasti poradenskej psychológie. Pravidelne sa zúčastňuje odborných slovenských, ako aj zahraničných výcvikov z oblasti adlerovskej psychológie. Zároveň je členkou Severo-americkej spoločnosti adlerovskej psychológie (NASAP).

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

ÚČASTNÍCKE POPLATKY ZA LETNÚ ŠKOLU ADLEROVSKEJ PSYCHOLÓGIE 2019:

 • Dospelí účastníci a dospelé účastníčky, ktorí (ktoré) uhradia poplatok do 30. 4. 2019 – 150 Eur
 • Dospelí účastníci a dospelé účastníčky, ktorí (ktoré) uhradia poplatok od 1. 5. 2019 – 180 Eur
 • Študenti 1. a 2. stupňa VŠ – 100 Eur
 • Deti, mladiství a mladistvé v programe – 45 Eur
 • +   25 Eur doplatok pre tých (tie), ktorí (ktoré) budú ubytovaní (ubytované) mimo Horského hotelu Eva (vrátane záverečnej večere), tzv. OFF-SITE FEE
 • +   8 Eur doplatok pre tých (tie), ktorí (ktoré) si želajú získať 20 kreditov od SKP

PRIHLÁSIŤ SA MÔŽETE ONLINE KLIKNUTÍM SEM 

Registrácia je platná až po úhrade účastníckého poplatku na IBAN: SK5411 0000 0000 294 701 2986. Riadne prihlásené účastníčky a účastníci dostanú vyrozumenie o zaevidovaní svojich prihlášok a presný program podujatia. Účastnícky poplatok je nevratný, nakoľko sa ním hradia výdavky na lektora a storno poplatky hotelu pri absencii nahlásenej účasti.

MIESTO KONANIA:  

Ako miesto konania sme tento rok vybrali Horský hotel Eva v Svätom Jure, ktorý sa nachádza pod lesom na úpätí Malých Karpát v historickom mestečku Svätý Jur. Rozsiahly areál ponúka športové ihriská, oddychový a spoločenský priestor pre športovcov, ale aj na bezpečnú hru pre deti a mládež.

CENA UBYTOVANIA: hradí sa na mieste po skončení podujatia.

Ceny sú uvádzané za izbu / noc.

POZOR: Hotel nevie vyúčtovať cenu za 1 osobu, iba za izbu!

Spolubývajúci a spolubývajúce z 1 izby sa teda pred odchodom budú musieť odregistrovať z hotela a výčtovať sa za ubytovanie a stravu spolu naraz.

 • 2-lôžková izba + 2 prísteľky s vlastným sociálnym zariadením, chladnička, TV: 45,00 €
 • 2-lôžková izba + 2 prísteľky s vlastným sociálnym zariadením, chladnička, TV, balkón: 45,00 €
 • 4-lôžková izba s vlastným sociálnym zariadením, TV, chladnička: 45,00 €
 • 4-lôžková izba so spoločným sociálnym zariadením a chladničkou na chodbe: 25,00 €
 • 5-lôžková izba so spoločným sociálnym zariadením a chladničkou na chodbe: 30,00 €

CENA STRAVOVANIA: hradí sa na mieste po skončení podujatia

 • Raňajky: 6,00 €
 • Obed: 7,00 €
 • Večera: 8,00 €
 • Polpenzia s polievkou: 12,00 €
 • Plná penzia s polievkou: 18,00 €

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Odborný a spoločenský program je určený iba účastníkom a účastníčkam, ktorí (ktoré) riadne uhradili poplatok. Upozorňujeme, že Letná škola adlerovskej psychológie nie je miestom na poskytovanie psychoterapeutickej pomoci, ani privátnych odborných konzultácií. Demonštrácie poradenstva a terapie slúžia pre edukačné účely. Všetci sú však vítaní na skupinových diskusných fórach.

Nezabudnite nás sledovať aj na našej FB stránke (Individuálna psychológia na Slovensku)

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať e-mailom alebo telefonicky.

E-mail: adler.org@gmail.com

Tel. kontakt: 0911 902 411

SRDEČNE SA TEŠÍME NA VAŠU ÚČASŤ!

STIAHNÚŤ POZVÁNKU NA LETNÚ ŠKOLU ADLEROVSKEJ PSYCHOLÓGIE 2019

DOWNLOAD AN INVITATION FOR SLOVAK ADLERIAN SUMMER SCHOOL 2019