SAIP sa stala oficiálnym členom IAIP

 

                           

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľte nám podeliť sa s Vami o aktuálnu novinku, že žiadosť o členstvo v International association of individual psychology (IAIP) bola jednohlasným hlasovaním schválená a tým pádom sa Slovenská asociácia individuálnej psychológie (SAIP) stala dňa 10. júla 2021 oficiálnym členom Medzinárodnej asociácie individuálnej psychológie IAIP.

 

V Bratislave, dňa 28. júla 2021

 

 

 

doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD.

                                                                                                                                                                  Prezidentka SAIP