Letná škola 2020 – Tatranské Matliare

STIAHNÚŤ POZVÁNKU NA LETNÚ ŠKOLU ADLEROVSKEJ PSYCHOLÓGIE 2020

LETNÁ ŠKOLA 2020 JE URČENÁ:

 • psychoterapeutkám (psychoterapeutom), psychológom (psychologičkám);
 • sociálnym a zdravotníckym pracovníkom (pracovníčkam);
 • koordinátorom a koordinátorkám sociálno-psychologických javov;
 • vysokoškolským pedagogičkám (pedagógom) a študentom (študentkám);
 • sociálnym, špeciálnym a liečebným pedagogičkám (pedagógom);
 • ostatnej odbornej verejnosti, ktorá má záujem o praktické vzdelávanie sa v adlerovskej psychológii;
 • je pripravený aj program pre deti od 9 rokov a pre staršiu mládež vo forme kempu, kde mladé účastníčky a mladí účastníci budú mať možnosť hravou a zážitkovou formou absolvovať kurzy v oblasti osobnostného rastu a sebarozvoja.

Letná škola je príležitosťou na priateľské stretnutia a nadväzovanie užitočných odborných kontaktov.Je vhodná aj pre začiatočníkov (začiatočníčky), kedy môže slúžiť ako ukážka spôsobu práce adlerovských terapeutov (terapeutiek), domácich i zahraničných. Pokročilým a absolventom (absolventkám) výcvikov slúži na obnovuvedomostí. Opäť bude pripravený aj program pre deti od 9 rokov a pre staršiu mládež.

 

NA ČO SA MÔŽETE TEŠIŤ?

 • Prednášky a aktivity

Výnimočný hosť 15. ročníka Letnej školy adlerovskej psychológie 2020, Jim Holder (USA), účastníčkam a účastníkom programu predostrie tému pricípov závislostí ako i to, ako závislosť posilňuje jadrové presvedčenia a životné témy klienta. Porozumenie životným témam klienta prostredníctvom metaforického jazyku jeho raných spomienok nám pomôže porozumieť pozitívnym dôvodom užívania / nadužívania / zneužívania danej látky. Súčasťou odborného programu budú 3 ukážky jeho práce s klientmi a klientkami (tzv. demonštrácie) a ich následná analýza, ktorá Vám umožní klásť otázky na spôsob práce nášho hlavného lektora, Jima Holdera. Tlmočenie do slovenského jazyka bude zabezpečené.

 • Do programu sme aj tento rok zaradili aktivity na budovanie skupiny, ako aj večerný spoločenský program.
 • A opäť je pripravený je aj program pre deti od 9 rokov a pre staršiu mládež vo forme kempu, kde mladé účastníčky a mladí účastníci budú mať možnosť hravou a zážitkovou formou absolvovať kurzy v oblasti osobnostného rastu a sebarozvoja. Program pre deti a mládež bude zahŕňať aj časť s naším zahraničným lektorom.

 

Hlavným lektorom je: Jim Holder, MA (USA).

Jim Holder, MA je licencovaným poradenským psychológom a terapeutom závislostí s vyše 40 ročnou praxou. Okrem toho je odborným konzultantom pre rôzne terapeutické programy, lektorom na medzinárodnej úrovni a výskumníkom vrámci adlerovského prístupu. Tiež sa venuje publikovaniu, je autorom 2 monografií, 2 pracovných manuálov, ako aj rôznych náučných DVD. V minulosti pôsobil ako predseda Národnej a štátnej certifikácie poradenských psychológov v sekcii odborníkov pracujúcich so závislosťami a tiež bol súčasťou predstavenstva medzinárodného vzdelávacieho inštitútu ICASSI.  

 

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

ÚČASTNÍCKE POPLATKY ZA LETNÚ ŠKOLU ADLEROVSKEJ PSYCHOLÓGIE 2020:

 • Dospelí účastníci a dospelé účastníčky, ktorí (ktoré) uhradia poplatok do 30. 4. 2020 – 150 Eur
 • Dospelí účastníci a dospelé účastníčky, ktorí (ktoré) uhradia poplatok od 1. 5. 2020 – 180 Eur
 • Študenti 1. a 2. stupňa VŠ – 100 Eur
 • Deti, mladiství a mladistvé v programe – 45 Eur
 • +   25 Eur doplatok pre tých (tie), ktorí (ktoré) budú ubytovaní (ubytované) mimo hotelov SOREA HUTNÍK I. a II. (vrátane záverečnej večere), tzv. OFF-SITE FEE
 • +   10 Eur doplatok pre tých (tie), ktorí (ktoré) si želajú získať 20 kreditov od SKP

 

PRIHLÁSIŤ SA MÔŽETE ONLINE KLIKNUTÍM SEM 

Registrácia je platná až po úhrade účastníckého poplatku na IBAN: SK5411 0000 0000 294 701 2986. Riadne prihlásené účastníčky a účastníci dostanú vyrozumenie o zaevidovaní svojich prihlášok a presný program podujatia. Účastnícky poplatok je nevratný, nakoľko sa ním hradia výdavky na lektora a storno poplatky hotelu pri absencii nahlásenej účasti.  

MIESTO KONANIA:  

Ako miesto konania sme tento rok vybrali 2 hotely, ktoré sú hneď vedľa seba – SOREA HUTNÍK I. a SOREA HUTNÍK II. v Tatranských Matliaroch. Nachádzajú sa v peknom a tichom prostredí, pod úpätím Lomnického štítu, necelé 2 km od Tatranskej Lomnice. V blízkosti hotela sa nachádza národná prírodná rezervácia Pramenište, ktorá chráni najzachovalejší borovicovo-brezový porast v tatranskej oblasti. Ubytovanie, ako aj stravu si tento rok budú účastníci a účastníčky rezervovať sami, pričom pri rezervácii je potrebné uviesť heslo: Letná škola adlerovskej psychológie(aby si Vás v zariadení vedeli priradiť k nášmu podujatiu). Keďže najbližšia reštaurácia (mimo nášho zariadenia) je vzdialená približne 5 km, ako aj vzhľadom na dĺžku obednej prestávky, odporúčame Vám dopredu si objednať aj obedy. Izby v zariadení žiaľ nie sú vybavené chladničkami.V hoteli nás požiadali o to, aby ste rezervácie robili výhradne prostredníctom E-mailu na: hutnik@sorea.sk a adresovali ich obchodnej manažérke Janke Buganovej.

Kontakt na hotely SOREA HUTNÍK I. a SOREA HUTNÍK II.:

Janka Buganová (obchodný manažér)

059 53 Tatranské Matliare, Vysoké Tatry, SR

E-mail: hutnik@sorea.sk,Web: www.sorea.sk

Cena ubytovania:

 • HUTNÍK *** I.

1 osoba nad 15 r. ubytovanie s bufetovou polpenziou / lôžko:  52,00 € / 1 noc

1 osoba nad 15 r. ubytovanie s bufetovou polpenziou / prístelka:  41,60 € / 1 noc

servírovaný obed:  7,00 € / 1 osoba nad 15 rokov  / 1 deň

príplatok pri ubytovaní iba 1 osoby v izbe +7,00 € / 1 noc

miestna daň: 1,00 € / 1 osoba od 18 r. (okrem ZŤP) / 1 noc

 

 • HUTNÍK ** II.

1 osoba nad 15 r. ubytovanie s bufetovou polpenziou / lôžko:  40,00 € / 1 noc

1 osoba nad 15 r. ubytovanie s bufetovou polpenziou / prístelka:  32,00 € / 1 noc

servírovaný obed:  7,00 € / 1 osoba nad 15 rokov  / 1 deň

príplatok pri ubytovaní iba 1 osoby v izbe +7,00 € / 1 noc

miestna daň: 1,00 € / 1 osoba od 18 r. (okrem ZŤP) / 1 noc

* stravovanie majú klienti v reštaurácii hotela *** SOREA HUTNÍK I.

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Odborný a spoločenský program je určený iba účastníkom a účastníčkam, ktorí (ktoré) riadne uhradili poplatok. Upozorňujeme, že Letná škola adlerovskej psychológie nie je miestom na poskytovanie psychoterapeutickej pomoci, ani privátnych odborných konzultácií. Demonštrácie poradenstva a terapie slúžia pre edukačné účely. Všetci sú však vítaní na skupinových diskusných fórach.

Nezabudnite nás sledovať aj na našej FB stránke (Individuálna psychológia na Slovensku)

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať e-mailom alebo telefonicky.

E-mail: adler.org@gmail.com

Tel. kontakt: 0911 902 411

SRDEČNE SA TEŠÍME NA VAŠU ÚČASŤ!

STIAHNÚŤ POZVÁNKU NA LETNÚ ŠKOLU ADLEROVSKEJ PSYCHOLÓGIE 2020