Letná škola 2018 Stará Lesná

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ NA LETNÚ ŠKOLU 2018: KLIKNITE SEM – PRIHLÁŠKOVÝ FORMULÁR

KOMU JE LETNÁ ŠKOLA 2018 URČENÁ?

 • psychológom (psychologičkám)
 • rodičom
 • učiteľom (učiteľkám)
 • študentom (študentkám)
 • ostatnej odbornej verejnosti, ktorá má záujem najmä o praktické vzdelávanie sa v adlerovskej psychológii
 • je príležitosťou na priateľské stretnutia a nadväzovanie užitočných odborných kontaktov
 • je pripravený aj program pre deti od 9 rokov a pre staršiu mládež vo forme kempu, kde mladé účastníčky a mladí účastníci budú mať možnosť absolvovať kurzy v oblasti osobnostného rastu a rozvoja
 • vhodná aj pre začiatočníkov (začiatočníčky) – ochutnávka spôsobu práce adlerovských terapeutov (terapeutiek), domácich a zahraničných
 • pre pokročilých a pre absolventov (absolventky) výcvikov slúži na obnovu vedomostí
 • nevyhnutná pre tých (tie), ktorí (ktoré) uvažujú o dlhodobom výcviku v adlerovskom poradenstve!

 

NA ČO SA TAM MÔŽETE TEŠIŤ?

 • Prednášky a aktivity
  • Otázky a trendy v diagnostike psychopatológie: čo potrebujete vedieť!
  • Adlerovská perspektíva: psychopatológia alebo psychosociálna adaptácia?
  • Rozvíjanie mentálneho zdravia a psychosociálnej pohody: nadstavba Adlerovho citu spolupatričnosti
  • Aplikácia individuálno-psychologického modelu diagnostiky a konceptualizácie prípadu v praxi: cvičenia
  • Trendy v prevencii a včasnej intervencii: podnecovanie inovácií alebo kontraproduktívnych stratégií?
  • Alfred Adler: nepoznaná biografia
 • 3 demonštrácie techník psychologického poradenstva
 • 3 analýzy demonštrácií
 • Kazuistiky z poradenskej praxe
 • Budovanie skupiny a večerný spoločenský program

 

Hlavným lektorom je: Dr. William Nicoll, Ph.D. (Resilience Counseling & Training Center, USA):

Dr. William Nicoll je licencovaný klinický poradca, rodinný poradca, školský poradca, psychoterapeut, akademik a autor monografií, a odborných publikácií. Pôsobí ako poradca a lektor v rámci Poradensko – tréningového centra rezilience (Resilience Counseling & Training Center) v New Hampshire, USA. Poskytuje tu odborný tréning a poradenské služby pre organizácie v oblasti starostlivosti o duševné zdravie, ale aj poradenstvo a psychoterapiu, rodinné poradenstvo, a na rezilienciu zameranú terapiu. Centrum celosvetovo poskytuje aj služby pre školy v oblastiach: reziliencie, sociálno – emocionálneho učenia, šikany, manažmentu správania v triede, spolupráce školy a rodičov a zlepšenia školskej klímy, a atmosféry. Zároveň je americkým koordinátorom pre Európsku sieť sociálno – emocionálnych kompetencií (European Network for Social Emotional Competence – ENSEC). Má 30-ročné skúsenosti s prednášaním na akademickej pôde. V súčasnosti učí kurzy, týkajúce sa psychológie a poradenstva na Plymouth University, ako aj na White Mountain Community College. Predtým 25 rokov prednášal na Florida Atlantic University, kde bol zároveň vedúcim Katedry poradenskej psychológie. Vyvinul množstvo inovatívnych psychologických programov v rôznych oblastiach (programy domáceho vzdelávania, programy pre školy a pre učiteľov, programy v oblasti poradenskej psychológie a duševného zdravia, programy na elimináciu domáceho násilia, juvenilnej delikvencie, a iné). V mene Americkej asociálcie poradenskej psychológie (American Counseling Association – ACA) 7 rokov celosvetovo poskytoval profesionálny tréning v krátkodobom poradenstve a psychoterapii. 16 rokov pôsobil ako riaditeľ Adlerovského tréningového inštitútu (Adlerian Training Institute) na Floride. Neopomenieme ani fakt, že bol odborným garantom oboch adlerovských psychoterapeutických výcvikov, ktoré boli na Slovensku doposiaľ realizované.

Ďalšími lektorkami sú: Daniela Čechová, Lucia Bélová, Kristína Široká

Dr. Daniela Čechová je odbornou asistentkou na Katedre psychológie FF UK v Bratislave, ako aj na Katedre poradenskej psychológie SZU. Je garantkou jediného špecializačného štúdia v odbore poradenská psychológia na Slovensku. Zároveň je prezidentkou Slovenskej asociácie individuálnej psychológie (SAIP), ako aj prezidentkou Medzinárodnej organizácie International Association of Individual Psychology (IAIP). Dr. Daniela Čechová je certifikovanou terapeutkou (v Zozname SPS), lektorkou, autorkou prekladov a odborných publikácií, z kterých najnovšia je kniha s názvom Adlerian Ethics: Applications in Counselling and Psychotherapy. Zároveň je členkou Severo-americkej spoločnosti adlerovskej psychológie (NASAP).

 

 

Dr. Lucia Bélová pôsobí ako sociálna pedagogička v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva v Holíči. V minulosti bola prednášajúcou na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety na Katedre sociálnej práce. Je absolventkou dlhodobého tréningového programu Person-Centered Approach v psychoterapii a poradenstve, ako aj dlhodobého vzdelávania v oblasti supervízie. Pravidelne sa zúčastňuje odborných slovenských, ako aj zahraničných výcvikov z oblasti adlerovskej psychológie.

 

 

Kristína Široká je absolventkou Katedry psychológie FF UK. Má praktické skúsenosti s prácou poradkyne na telefonickej linke pre ženy zažívajúce násilie. V súčasnosti pracuje ako asistentka psychoterapeutky Dr. Daniely Čechovej a robí si špecializačné štúdium v oblasti poradenskej psychológie. Tak isto sa pravidelne zúčastňuje odborných slovenských, ako aj zahraničných výcvikov z oblasti adlerovskej psychológie. Zároveň je členkou Severo-americkej spoločnosti adlerovskej psychológie (NASAP).

 

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

ÚČASTNÍCKE POPLATKY ZA LETNÚ ŠKOLU ADLEROVSKEJ PSYCHOLÓGIE 2018:

 • Dospelí účastníci a dospelé účastníčky, ktorí (ktoré) uhradia poplatok do 30. 4. 2018 – 120 Eur
 • Dospelí účastníci a dospelé účastníčky, ktorí (ktoré) uhradia poplatok od 1. 5. 2018 – 145 Eur
 • Študenti 1. a 2. stupňa VŠ – 90 Eur
 • Deti, mladiství a mladistvé v programe – 45 Eur
 • +   25 Eur doplatok pre tých (tie), ktorí (ktoré) budú ubytovaní (ubytované) mimo Kongresového centra SAV ACADEMIA (vrátane záverečnej večere)
 • +     8 Eur doplatok pre tých (tie), ktorí (ktoré) si želajú získať 20 kreditov od SKP

 

PRIHLÁSIŤ SA MÔŽETE ONLINE NA TOMTO LINKU: PRIHLÁŠKA NA LETNÚ ŠKOLU 2018

Registrácia je platná až po úhrade účastníckého poplatku na IBAN: SK5411 0000 0000 294 701 2986. Riadne prihlásené účastníčky a účastníci dostanú vyrozumenie o zaevidovaní svojich prihlášok a presný program podujatia. Účastnícky poplatok je nevratný, nakoľko sa ním hradia výdavky na lektora a storno poplatky hotelu pri absencii nahlásenej účasti.

 

MIESTO KONANIA:  Kongresové centrum SAV Academia, Stará Lesná

Ako miesto konania sme tento rok vybrali Kongresové centrum SAV Academia, ktoré je situované v podnoží masívu Lomnický Štít, vo východnej časti Vysokých Tatier. Nachádza sa na hranici Tatranského národného parku, v tichom prostredí neďaleko Tatranskej Lomnice a Starého Smokovca. Výhodná poloha je zdôraznená napríklad blízkosťou klenotníc architektonických pamiatok Spiša – Levoče, Kežmarku či Starej Ľubovne.

CENA UBYTOVANIA: – hradí sa na mieste po skončení podujatia

 • Dvojlôžková – štandard: 54,00 Eur (t. j. 27 Eur na osobu/noc)
 • Dvojlôžková – štandard/single: 40,00 Eur (1 osoba v izbe/noc)
 • Dvojlôžková – LUX     60,00 Eur (t. j. 30 Eur na osobu/noc)
 • Dvojlôžková – LUX/single: 48,00 Eur (1 osoba v izbe/noc)
 • Apartmán – /1-4 osoby/: 68,00 Eur/noc
 • Prístelka: 8,50 eur/noc

CENA STRAVOVANIA: – hradí sa na mieste po skončení podujatia

 • Polpenzia: 10,40 Eur (dieťa do 12 rokov: 7,70 Eur)
 • Celá penzia: 15,20 Eur (dieťa do 12 rokov: 11,50 Eur)

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Odborný a spoločenský program je určený iba účastníkom a účastníčkam, ktorí (ktoré) riadne uhradili poplatok. Upozorňujeme, že Letná škola adlerovskej psychológie nie je miestom na poskytovanie psychoterapeutickej pomoci, ani privátnych odborných konzultácií. Demonštrácie poradenstva a terapie slúžia pre edukačné účely. Všetci sú však vítaní na skupinových diskusných fórach.

 

Nezabudnite nás sledovať aj na našej FB stránke (Individuálna psychológia na Slovensku)

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať e-mailom alebo telefonicky.

E-mail: adler.org@gmail.com

Tel. kontakt: 0911 902 411

 

SRDEČNE SA TEŠÍME NA VAŠU ÚČASŤ!

Pozvánka na Letnú školu 2018 vo formáte Pdf

Invitation to a Summer School of an Adlerian Psychology (Pdf)