Zoznam poradcov a poradkýň SAIP

BRATISLAVSKÝ KRAJ

1. doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD.

Adresa: Bezručova 10, 811 09 Bratislava

E-mail: adler.sro@gmail.com

Kontakt: 0905 269 537

2. Mgr. Eva Hlistová

Adresa: Bratislava 

E-mail: eva.hlistova@gmail.com

Kontakt: 0903 951 313

 

3. PhDr. Kristína Široká

Adresa: Riazanská 59, 831 03 Bratislava / Bezručova 10, 811 09 Bratislava

E-mail: kristina.siroka@gmail.com

Kontakt: 0911 902 411

 

4. Mgr. Lucia Petričková

Adresa: Riazanská 59, 831 03 Bratislava

E-mail: luc.petrickova@gmail.com

Kontakt: 0902 480 710

 

TRNAVSKÝ KRAJ

1. PhDr. Lucia Bélová

Adresa: Holíč, Skalica

E-mail: lucia.belova@post.sk
belovalucia@gmail.com

Kontakt: 0911 626 005

 

 

TRENČIANSKY KRAJ
NITRIANSKY KRAJ
ŽILINSKÝ KRAJ

1. Mgr. Júlia Švecová

Adresa: Žilina

E-mail: juliasvecova1@gmail.com

Kontakt: 0903 102 960

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ
PREŠOVSKÝ KRAJ
KOŠICKÝ KRAJ

1. Mgr. Natália Vince

Adresa: Galaktická 5, 040 12, Košice

E-mail: natalia.vince@gmail.com

Kontakt: 0904 126 625

 

2. Mgr. Gabriela Frolišová

Adresa: Mikovíniho č. 32, Košice

E-mail: gfrolisova.poradca@gmail.com

Kontakt: 0915 547 496