Prosba o podporu Slovenskej asociácie individuálnej psychológie prostredníctvom 2% dane

Milé členky a členovia SAIP, milí priatelia, milé priateľky, sympatizanti a sympatizantky adlerovskej psychológie, účastníci letných škôl.

Opäť je tu obdobie daní a daňových priznaní a ak ešte stále hľadáte a rozhodujete sa, komu poukázať 2% z Vašich daní, oslovujeme Vás s prosbou o podporu nášho občianskeho združenia –  Slovenskej Asociácie Individuálnej Psychológie. Vďaka Vašej 2 %- tnej finančnej podpore, budeme môcť naďalej pokračovať v spolupráci so zahraničnými lektormi a lektorkami, ktorých každoročne pozývame na Slovensko a pripravovať úžasné vzdelávacie podujatia pre odborníkov a odborníčky, ale i šíriť povedomie o adlerovskej psychológii  pre laickú verejnosť a tých, ktorí sa radi neustále vzdelávajú.  Zároveň už teraz pre Vás pripravujeme 17. ročník letnej školy v Modre, supervízne stretnutie  i workshop.

Dovoľujeme si priložiť linky na predvyplnené tlačivá pre poukázanie 2% z Vašich daní pre občianske združenie Slovenská Asociácia Individuálnej Psychológie (PDF sú editovateľné, takže je možné  priamo do nich vpisovať Vaše aktuálne údaje).
Rovnako prikladáme aj súbor vo formáte Word s presnými pokynmi ako postupovať pri ich vypĺňaní.

 

S vďakou a prianím  pevného zdravia a síl pri zvládaní všetkého, čo nám každodenné  situácie prinášajú,

Tím Slovenskej Asociácie Individuálnej Psychológie

TLAČIVO 2 % 2022

TLAČIVO Vyhlásenie SAIP 2022

TLAČIVO Potvrdenie 2 % 2022