Kategória: Archív Semináre

 • Odborný workshop: Práca s neverou v párovej psychoterapii a poradenstve

  Odborný workshop: Práca s neverou v párovej psychoterapii a poradenstve

  Nevera je jedným z najčastejších problémov, ktoré páry prinášajú do terapeutického procesu. Je to jeden z nazmätočnejších, najstresujúcejších a najkomplikovanejších problémov, s ktorými sa pároví poradcovia stretávajú. Nevera je v skutočnosti najčastejším problémom, o ktorom zároveň pároví terapeuti hovoria, že sú naň najmenej pripravení. Bohužiaľ, je to tiež téma, ktorá nie je dobre preskúmaná a…

 • 150. výročie narodenia A. Adlera! Prídite ho 7. februára 2020 osláviť spolu s nami!

  150. výročie narodenia A. Adlera! Prídite ho 7. februára 2020 osláviť spolu s nami!

  150. výročie narodenia A. Adlera! Prídite ho 7. februára 2020 osláviť spolu s nami! Chcete sa prihlásiť na udalosť 150. výročia narodenia A. Adlera, ktorá sa 7. februára 2020 uskutoční na pôde FiF UK v Bratislave ? Srdečne sa tešíme na Vašu účasť! Okrem odborného programu, bude aj torta! 🙂 Stiahnuť pozvánku: Stiahnuť poster k podujatiu: Viac info:…

 • Adlerovská terapia hrou – workshop s Dr. Terry Kottman (USA)

  Adlerovská terapia hrou – workshop s Dr. Terry Kottman (USA)

  Preslávená detská psychoterapeutka, Dr. Terry Kottman, vyvinula adlerovskú terapiu hrou, ktorá je na dôkazoch založeným prístupom (evidence-based). Tento prístup kombinuje poznatky a techniky individuálnej psychológie a hrovej terapie. Je autorkou mnohých monografií, ktoré žiaľ nie sú zatiaľ preložené do slovenského jazyka. Je držiteľkou ocenenia za celoživotný prínos od Association for Play Therapy (2014), ako aj…

 • Práca so snami v adlerovskej terapii

  Práca so snami v adlerovskej terapii

  Na začiatok nového roka Adlerovská psychoterapeutická spoločnosť pre svojich sympatizantov pripravila skutočnú „lahôdku“, a to víkendové stretnutie zamerané na prácu so snami v adlerovskej terapii. Sny majú oddávna svoje významné miesto vo vedeckom bádaní s významnými  praktickými dôsledkami. Ich výklad má veľmi dôležitú úlohu v terapeutickom procese. Už antický výklad chápal sen ako nepriamu, zašifrovanú…

 • Adlerovská párová psychoterapia

  Adlerovská párová psychoterapia

  Adlerovská psychoterapeutická spoločnosť v toto leto nelenila a v auguste pripravila predovšetkým pre záujemcov z psychoterapeutickej a poradenskej praxe Adlerovskú párovú psychoterapiu s lektorkou Zivit Abramson, M.A. Nosnými tézami podujatia boli: Teória a analýza konceptu „Párový kontrakt“- psychologická dohoda medzi partnermi. Párová dynamika – porušovanie kontraktu a praktické riešenia problémov v terapii. Demonštrácie párovej terapie…

 • Adlerovské techniky pri konceptualizácii prípadu a intervenciách

  Adlerovské techniky pri konceptualizácii prípadu a intervenciách

  Koncom novembra 2011 pripravila Adlerovská psychoterapeutická spoločnosť pre svojich členov dvojdňový odborný seminár: „Adlerovské techniky pri konceptualizácii prípadu a intervenciách.“ Lektorom seminára bol  prof. Paul R. Rasmussen, PhD. Adlerovský prístup, ktorý v sebe spája zrozumiteľnosť a použiteľnosť je dnes, a to najmä v zahraničí, aplikovaný v poradenstve, psychoterapii detí a mládeže, modernej manželskej terapii ale i pri minimalizácii klinických porúch pacientov a ich liečbe. Prof.…

 • Nevera v párovej psychoterapii a poradenstve

  Nevera v párovej psychoterapii a poradenstve

  Adlerovskej psychoterapeutickej spoločnosti sa začiatkom marca podarilo po intenzívnych prípravách, zorganizovať ďalšie výnimočné podujatie – odborný seminár Nevera v párovej psychoterapii a psychologickom poradenstve. Organizačnú stránku na seba prebrala PhDr. Daniela Čechová, PhD., z Katedry psychológie FF UK v Bratislave, ktorá už tradične svoje nadštandardné zahraničné kontakty otvára v prospech rozvíjania profesionálnej aj osobnostnej kompetencie budúcich aj súčasných slovenských psychológov a odborníkov…