Práca so snami v adlerovskej terapii

Na začiatok nového roka Adlerovská psychoterapeutická spoločnosť pre svojich sympatizantov pripravila skutočnú „lahôdku“, a to víkendové stretnutie zamerané na prácu so snami v adlerovskej terapii. Sny majú oddávna svoje významné miesto vo vedeckom bádaní s významnými  praktickými dôsledkami. Ich výklad […]

Viac...

Adlerovská párová psychoterapia

Adlerovská psychoterapeutická spoločnosť v toto leto nelenila a v auguste pripravila predovšetkým pre záujemcov z psychoterapeutickej a poradenskej praxe Adlerovskú párovú psychoterapiu s lektorkou Zivit Abramson, M.A. Nosnými tézami podujatia boli: Teória a analýza konceptu „Párový kontrakt“- psychologická dohoda medzi […]

Viac...

Adlerovské techniky pri konceptualizácii prípadu a intervenciách

Koncom novembra 2011 pripravila Adlerovská psychoterapeutická spoločnosť pre svojich členov dvojdňový odborný seminár: „Adlerovské techniky pri konceptualizácii prípadu a intervenciách.“ Lektorom seminára bol  prof. Paul R. Rasmussen, PhD. Adlerovský prístup, ktorý v sebe spája zrozumiteľnosť a použiteľnosť je dnes, a to najmä v zahraničí, aplikovaný v poradenstve, […]

Viac...

Nevera v párovej psychoterapii a poradenstve

Adlerovskej psychoterapeutickej spoločnosti sa začiatkom marca podarilo po intenzívnych prípravách, zorganizovať ďalšie výnimočné podujatie – odborný seminár Nevera v párovej psychoterapii a psychologickom poradenstve. Organizačnú stránku na seba prebrala PhDr. Daniela Čechová, PhD., z Katedry psychológie FF UK v Bratislave, ktorá už tradične svoje nadštandardné […]

Viac...