Mgr. Eva Hlistová

školská psychologička
eva.hlistova@individualnapsychologia.sk
telefón: 0903 951 313

Ukončila dlhodobý výcvik v adlerovskej psychoterapii a poradenstve. Pracuje ako školská psychologička v  ZŠ a robí pozorovania detských kolektívov a konzultácie pre učiteľky a rodičov v materských školách. V súčasnosti sa venuje poradenstvu v rodinách a školách, individuálne dospelým aj deťom, vedie arteterapeutické skupiny detí. Pravidelne sa vzdeláva v terapii hrou, arteterapii, adlerovskej psychoterapii.