PhDr. Lucia Bélová

sociálna pedagogička a poradkyňa
lucia.belova@individualnapsychologia.sk
telefón: 0911 626 005 / 0903 626 005

Dlhoročná prax v poradenstve, v súčasnosti pôsobí ako riaditeľka CPP, ako odborný zamestnanec s druhou atestáciou, sociálny pedagóg. Zameriava sa na poradenskú, preventívnu, terapeutickú, socioterapeutickú činnosť s klientmi i skupinami. Venuje sa kariérovému poradenstvu. Absolvovala 6 – ročný dlhodobý výcvikový program v psychoterapii a poradenstve Person Centred Approach – program, množstvo akreditovaných  výcvikov a tréningov, vzdelávaní (MŠ VVaŠ SR) zameraných na prácu s klientmi ako i skupinami. Je absolventkou programov a tréningov adlerovskej psychológie. Má lektorskú prax v komerčnej oblasti, v oblasti rozvoja komunikačných zručností, asertivity, motivácie, prevencie syndrómu vyhorenia, riešenia konfliktov. Poskytuje študentom konzultácie a aktualizačné a inovačné vzdelávanie. Je členkou Slovenskej asociácie individuálnej psychológie.