Kniha: Intervencia v individuálnej psychológií


Skriptá Intervencie v individuálnej psychológii sa skladajú z troch kapitol.

Prvá kapitola je zameraná na predstavenie historických súvislostí adlerovskej práce s deťmi. Druhá kapitola je venovaná intervenciám v školskej praxi. Tretia kapitola obsahuje odpovede na 21 tematických otázok o rodičovstve, ktoré položili niekoľkí rodičia. Skriptá sú určené študentkám a študentom psychológie, pedagogických odborov a sociálnej práce, pretože prinášajú užitočné konkrétne intervencie na pomoc deťom, učiteľom a rodičom.