Kniha: Adlerovská teória


Táto kniha Adlerovská teória od dcéry Rudolfa Dreikursa, profesorky Evy Dreikursovej – Fergusonovej, predkladá teóriu individuálnej psychológie v kocke. Adler nazval svoju psychologickú školu, teóriu osobnosti a systém psychoterapie individuálna psychológia, čím chcel zdôrazniť nedeliteľnosť, celistvosť a jednotu ľudskej osobnosti.

Jeho nasledovníci v USA smer, ktorý založil, nazývajú adlerovskou psychológiou, hoci v európskych krajinách sa stretávame ešte s pôvodným názvom.