V termíne 25.11.2015 sa v Bratislave uskutoční jednodňový workshop s názvom „Muzikoterapia a psychodráma v adlerovskej sychoterapii“.  Workshop bude vysoko zážitkový, pričom účastníci budú mať možnosť naučiť sa rôzne techniky muzikoterapie a psychodrámy, ktoré ďalej môžu využívať nielen v terapeutickom procese s klientom, ale aj ako nástroj pre starostlivosť o vlastné psychické zdravie, psychohygienu a osobný rast. Počet účastníkov na tomto workshope je limitovaný, v prípade záujmu sa prosím prihláste čo najskôr na E-mailovej adrese: adler.org@gmail.com.

Detaily podujatia

25.11.2015
Bratislava
Lektor: Dr. Jonathan Sperry

O podujatí
V termíne 25.11.2015 sa v Bratislave uskutoční jednodňový workshop s názvom „Muzikoterapia a psychodráma v adlerovskej sychoterapii“. Workshop bude vysoko zážitkový, pričom účastníci budú mať možnosť naučiť sa rôzne techniky muzikoterapie a psychodrámy, ktoré ďalej môžu využívať nielen v terapeutickom procese s klientom, ale aj ako nástroj pre starostlivosť o vlastné psychické zdravie, psychohygienu a osobný rast. Počet účastníkov na tomto workshope je limitovaný, v prípade záujmu sa prosím prihláste čo najskôr na E-mailovej adrese: adler.org@gmail.com.

 

 

Pozvánka na stiahnutie: LEAFLET

Témy a program

Psychodráma, muzikoterapia a terapia bubnovaním sú holistickými intervenciami pre rozvíjanie citu spolupatričnosti a posilňovaniewell-beingu jednotlivca, ako aj skupiny. Účastníci budú mať možnosť porozumieť kľúčovým princípom adlerovskej muzikoterapie a terapie bubnovaním, nielen v terapeutickom nastavení, ale aj v starostlivosti o duševné zdravie pre vlastnú potrebu. Workshop je vysoko zážitkový, nakoľko zahŕňa množstvo techník s využitím rytmu a pohybu. Život je pohyb naprieč časom a okolnostiam, avšak jednotlivec má vždy možnosť vybrať si spoluprácu (nadobudnutie rytmu s druhými) alebo zamerať sa na seba samého (ostať mimo rytmu skupiny). Bubnovanie sa využíva vo výcvikových tréningoch, v nemocniciach, v terapii závislostí a pod., ale aj ako užitočný nástroj pre psychohygienu a osobný rast.

 

08.30 – 09.00 Administrácia účastníkov
09.00 – 10.30 Blok 1
10.30 – 10.45 prestávka
10.45 – 12.15 Blok 2
12.15 – 13.45 obedná prestávka
14.45 – 15.15 Blok 3
15.15 – 15.30 prestávka
15.30 – 17.00 Blok 4

Prednášajúci

Jonathan Sperry, B.S.W., M.S.W., ED.S., PhD. je docentom psychológie na Lynn University, Boca Raton, Florida. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti prednášania, výskumu, publikovania a lektorskej účasti na medzinárodných konferenciách v rámci kľúčovej témy Konceptualizácia prípadu v poradenskej praxi. Je spoluautorom publikácií Case Conceptualisation: Mastering this Competenecy with Ease and Confidence (v preklade:Konceptualizácia prípadu: zdokonaľovanie tejto kompetencie s ľahkosťou a sebaistotou) a Cognitive Behavior Therapy of the DSM-5 Personality Disorders (v preklade: Kognitívne behaviorálna terapia porúch osobnosti podľa DSM-5). Rovnako má bohaté skúsenosti v samotnej psychoteraputickej praxi, ako aj oblasti klinickej supervízie. Je certifikovaným psychoterapeutom, pričom profesionálny tréning nadobudol v oblasti adlerovskej psychoterapie, ale aj v oblasti terapie závislostí.

Miesto konania

Vzdelávacie centrum Green Angel, Center for Holistic Education, Riazanská 59, 831 03 Bratislava (nad lekárňou Vicky Wall, oproti hotelu Blue, vchod zo Slnečnej ul.), MHD spojenia: električky: 3, 5, 6, 2, 4, autobusy: 50, 98, 51, 75, 59

Účastnícke poplatky

Na Workshop sa môžete prihlásiť E-mailom na: adler.org@gmail.com, najneskôr do 20.11. 2015, počet účastníkov na workshope je limitovaný!

Účastnícky poplatok: 89,00 EUR (prihlášku na workshop považujeme za záväznú až po uhradení účastníckeho poplatku).
Bankové spojenie: SK59 0200 0000 0069 6724 6112 (6967246112/0200)
Variabilný symbol: 25112015
Do poznámky napíšte: Vaše meno a priezvisko