Muzikoterapia a psychodráma v adlerovskej psychoterapii

V termíne 25.11.2015 sa v Bratislave uskutoční jednodňový workshop s názvom „Muzikoterapia a psychodráma v adlerovskej sychoterapii“.  Workshop bude vysoko zážitkový, pričom účastníci budú mať možnosť naučiť sa rôzne techniky muzikoterapie a psychodrámy, ktoré ďalej môžu využívať nielen v terapeutickom procese s klientom, ale aj ako nástroj pre starostlivosť o vlastné psychické zdravie, psychohygienu a osobný rast. Počet účastníkov na tomto workshope je limitovaný, v prípade záujmu sa prosím prihláste čo najskôr na E-mailovej adrese: adler.org@gmail.com.

Detaily podujatia

25.11.2015
Bratislava
Lektor: Dr. Jonathan Sperry