Paul R. Peluso: Odpustenie nevery nie je zabudnutie, je to vzdanie sa pomsty

Prečo podvádzame svojich partnerov? Kde je tá línia, čo je a čo nie je nevera? Americký psychológ Paul R. Peluso pôsobí na Florida Atlantic University, pričom sa venuje partnerským vzťahom a výskumne spolupracuje so slávnymi odborníkmi Johnom a Julie Gottmanovými. V rozhovore konštatuje: „Ja neveru nedefinujem, to musia urobiť partneri sami,“ ale uvádza nás do spôsobu ako sa s neverou vyrovnať tak, aby partnerský vzťah mohol fungovať naďalej. Viac tu.