Prvé stretnutie je otvorené pre širokú odbornú verejnosť, avšak povinné pre tých (tie), ktorí (ktoré) majú záujem absolvovať výcvikový porogram, nakoľko sa v jeho priebehu uskutoční proces výberu účastníkov a účastníčok do výcvikového programu. Uskutoční sa v Kongresovom centre SAV ACADEMIA, Stará Lesná v dňoch 4. – 6. júl 2018. Lektorom je uznávaný Dr. William G. Nicoll, Ph.D. Témou tohto stretnutia je Analýza životného štýlu I. Obsahom 1. stretnutia bude priblíženie životného štýlu – schémy, ktorú používame pri interakciách vo svojom živote a na základe ktorej uskutočňujeme emocionálne a behaviorálne rozhodnutia. Prostredníctvom zážitku na sebe budú mať účastníci a účastníčky možnosť vyskúšať si techniky adlerovskej psychológie, a nadobudnúť vhľad do vlastného životného štýlu seba a iných. Pre tých (tie), ktorí (ktoré) budú prijatí (prijaté) do výcvikového programu sa absolvované hodiny budú započítavať ako riadna výučba. Ostatní (ostatné) budú ťažiť z odborného seminára a získajú certifikát o jeho absolvovaní. Prijímacia komisia si vyhradzuje právo výberu uchádzačov a uchádzačiek o prijatie do výcvikového programu v adlerovskom poradenstve. Pri výbere sa bude prihliadať na osobnostnú zrelosť a potenciál pre ďalší rozvoj osobnostných a profesionálnych kompetencií v duchu najlepších ideí adlerovskej psychológie. Predsedajúcim členom výberovej komisie bude Dr. William G. Nicoll, PhD.

Cena 1. stretnutia: 200 Eur (o túto sumu bude ročný poplatok znížený). Poplatok je nutné uhradiť do 31. mája 2018 na účet SAIP (IBAN: SK5411 0000 0000 29470 12986), Tatrabanka.

Prihlášky posielajte spolu so všetkými náležitosťami na adresu SAIP (Riazanská 59, 831 03 Bratialava).

Sledujte nás aj na našom Facebooku: Kliknite na tento link

FB Event pre 1. stretnutie výcvikového programu v adlerovskom poradenstve: Kliknite na tento link