Psychoterapeutické služby a formy poradenstva

Ak zvažujete, či využívať naše služby, možno vám pomôže prejsť si zoznamom situácií a výziev, ktoré s klientmi riešime najčastejšie.

V ambulancii psychologického poradenstva v Bratislave ide najčastejšie o tieto oblasti života: 

 • Zvládanie hnevu a stresu
 • Riešenie konfliktov
 • Anxieta, panika, depresia, fóbie
 • Poruchy príjmu potravy
 • Komunikačné problémy
 • Sebaúcta
 • Párová terapia
 • Rozvod
 • Zvládanie kulturálnych rozdielov
 • Poradenstvo deťom v škole
 • Rodičovstvo malých detí
 • Rodičovstvo adolescentov
 • Životný koučing pre adolescentov
 • Spracovávanie akútnych traumatických zážitkov
 • Spracovávanie komplexnej traumy

Inšpirujte sa, pomenujte si pre seba aj pre nás, čo konkrétne chcete v poradenstve riešiť a ozvite sa nám. Sme tu pre vás.