Letná škola 2019

INFORMÁCIE O LETNEJ ŠKOLE 2019 DOPLNÍME ČOSKORO…

 

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ NA LETNÚ ŠKOLU 2018: 

KOMU JE LETNÁ ŠKOLA 2019 URČENÁ?

 • psychológom (psychologičkám)
 • rodičom
 • učiteľom (učiteľkám)
 • študentom (študentkám)
 • ostatnej odbornej verejnosti, ktorá má záujem najmä o praktické vzdelávanie sa v adlerovskej psychológii
 • je príležitosťou na priateľské stretnutia a nadväzovanie užitočných odborných kontaktov
 • je pripravený aj program pre deti od 9 rokov a pre staršiu mládež vo forme kempu, kde mladé účastníčky a mladí účastníci budú mať možnosť absolvovať kurzy v oblasti osobnostného rastu a rozvoja
 • vhodná aj pre začiatočníkov (začiatočníčky) – ochutnávka spôsobu práce adlerovských terapeutov (terapeutiek), domácich a zahraničných
 • pre pokročilých a pre absolventov (absolventky) výcvikov slúži na obnovu vedomostí
 • nevyhnutná pre tých (tie), ktorí (ktoré) uvažujú o dlhodobom výcviku v adlerovskom poradenstve!

 

NA ČO SA TAM MÔŽETE TEŠIŤ?

 • Prednášky a aktivity
 • 3 demonštrácie techník psychologického poradenstva
 • 3 analýzy demonštrácií
 • Kazuistiky z poradenskej praxe
 • Budovanie skupiny a večerný spoločenský program

 

Hlavným lektorom je:

 

Ďalšími lektorkami sú: Daniela Čechová, Lucia Bélová, Kristína Široká

Dr. Daniela Čechová je odbornou asistentkou na Katedre psychológie FF UK v Bratislave, ako aj na Katedre poradenskej psychológie SZU. Je garantkou jediného špecializačného štúdia v odbore poradenská psychológia na Slovensku. Zároveň je prezidentkou Slovenskej asociácie individuálnej psychológie (SAIP), ako aj prezidentkou Medzinárodnej organizácie International Association of Individual Psychology (IAIP). Dr. Daniela Čechová je certifikovanou terapeutkou (v Zozname SPS), lektorkou, autorkou prekladov a odborných publikácií, z kterých najnovšia je kniha s názvom Adlerian Ethics: Applications in Counselling and Psychotherapy. Zároveň je členkou Severo-americkej spoločnosti adlerovskej psychológie (NASAP).

 

 

Dr. Lucia Bélová pôsobí ako sociálna pedagogička v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva v Holíči. V minulosti bola prednášajúcou na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety na Katedre sociálnej práce. Je absolventkou dlhodobého tréningového programu Person-Centered Approach v psychoterapii a poradenstve, ako aj dlhodobého vzdelávania v oblasti supervízie. Pravidelne sa zúčastňuje odborných slovenských, ako aj zahraničných výcvikov z oblasti adlerovskej psychológie.

 

 

Kristína Široká je absolventkou Katedry psychológie FF UK. Má praktické skúsenosti s prácou poradkyne na telefonickej linke pre ženy zažívajúce násilie. V súčasnosti pracuje ako asistentka psychoterapeutky Dr. Daniely Čechovej a robí si špecializačné štúdium v oblasti poradenskej psychológie. Tak isto sa pravidelne zúčastňuje odborných slovenských, ako aj zahraničných výcvikov z oblasti adlerovskej psychológie. Zároveň je členkou Severo-americkej spoločnosti adlerovskej psychológie (NASAP).

 

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

ÚČASTNÍCKE POPLATKY ZA LETNÚ ŠKOLU ADLEROVSKEJ PSYCHOLÓGIE 2019:

 • Dospelí účastníci a dospelé účastníčky, ktorí (ktoré) uhradia poplatok do 30. 4. 2018 – 120 Eur
 • Dospelí účastníci a dospelé účastníčky, ktorí (ktoré) uhradia poplatok od 1. 5. 2018 – 145 Eur
 • Študenti 1. a 2. stupňa VŠ – 90 Eur
 • Deti, mladiství a mladistvé v programe – 45 Eur
 • +   25 Eur doplatok pre tých (tie), ktorí (ktoré) budú ubytovaní (ubytované) mimo Kongresového centra SAV ACADEMIA (vrátane záverečnej večere)
 • +     8 Eur doplatok pre tých (tie), ktorí (ktoré) si želajú získať 20 kreditov od SKP

 

PRIHLÁSIŤ SA MÔŽETE ONLINE NA TOMTO LINKU: 

Registrácia je platná až po úhrade účastníckého poplatku na IBAN: SK5411 0000 0000 294 701 2986. Riadne prihlásené účastníčky a účastníci dostanú vyrozumenie o zaevidovaní svojich prihlášok a presný program podujatia. Účastnícky poplatok je nevratný, nakoľko sa ním hradia výdavky na lektora a storno poplatky hotelu pri absencii nahlásenej účasti.

 

MIESTO KONANIA:  

 

CENA UBYTOVANIA: – hradí sa na mieste po skončení podujatia

CENA STRAVOVANIA: – hradí sa na mieste po skončení podujatia

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Odborný a spoločenský program je určený iba účastníkom a účastníčkam, ktorí (ktoré) riadne uhradili poplatok. Upozorňujeme, že Letná škola adlerovskej psychológie nie je miestom na poskytovanie psychoterapeutickej pomoci, ani privátnych odborných konzultácií. Demonštrácie poradenstva a terapie slúžia pre edukačné účely. Všetci sú však vítaní na skupinových diskusných fórach.

 

Nezabudnite nás sledovať aj na našej FB stránke (Individuálna psychológia na Slovensku)

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať e-mailom alebo telefonicky.

E-mail: adler.org@gmail.com

Tel. kontakt: 0911 902 411

 

SRDEČNE SA TEŠÍME NA VAŠU ÚČASŤ!