Kniha: Základné koncepty adlerovskej teórie

Pre študentov a študentky psychológie je určená kniha Základné koncetpy adlerovskej teórie od izraelskej psychoterapeutky Zivit Abramson.

V štruktúrovanej a usporiadanej podobe pomáha pochopiť individuálnu psychológiu v širšej a hlbšej perspektíve a miestami aj vo filozofickom rámci. Publikácia umožňuje začleniť bohatstvo adlerovskej teórie do terapeutickej práce aj osobného života. Táto brožúra má slúžiť každému, kto sa chce oboznámiť s prácou Alfreda Adlera, Rudolfa Dreikursa a ich nasledovníka Achi Yotama.