Kategória: články

 • PhDr. Lucia Bélová

  PhDr. Lucia Bélová

  sociálna pedagogička a poradkyňalucia.belova@individualnapsychologia.sktelefón: 0911 626 005 / 0903 626 005 Dlhoročná prax v poradenstve, v súčasnosti pôsobí ako riaditeľka CPP, ako odborný zamestnanec s druhou atestáciou, sociálny pedagóg. Zameriava sa na poradenskú, preventívnu, terapeutickú, socioterapeutickú činnosť s klientmi i skupinami. Venuje sa kariérovému poradenstvu. Absolvovala 6 – ročný dlhodobý výcvikový program v psychoterapii a poradenstve Person Centred Approach – program, množstvo akreditovaných…

 • Mgr. Eva Hlistová

  Mgr. Eva Hlistová

  školská psychologičkaeva.hlistova@individualnapsychologia.sktelefón: 0903 951 313 Ukončila dlhodobý výcvik v adlerovskej psychoterapii a poradenstve. Pracuje ako školská psychologička v  ZŠ a robí pozorovania detských kolektívov a konzultácie pre učiteľky a rodičov v materských školách. V súčasnosti sa venuje poradenstvu v rodinách a školách, individuálne dospelým aj deťom, vedie arteterapeutické skupiny detí. Pravidelne sa vzdeláva v terapii…

 • PhDr. Kristína Široká

  PhDr. Kristína Široká

  poradenská psychologičkakristina.siroka@individualnapsychologia.sktelefón: 0911 902 411 Absolvovala dlhodobý výcvik v adlerovskom poradenstve. Má praktické skúsenosti s prácou poradkyne na telefonickej linke pre ženy zažívajúce násilie. V súčasnosti pracuje ako poradenská psychologička. Absolvovala magisterské, ako aj rigorózne štúdium psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave, špecializačné štúdium na SZU v Bratislave. Aktuálne si prehlbuje svoju odbornosť doktorandským štúdiom na…

 • doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD.

  doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD.

  psychoterapeutka a prezidentka združeniadaniela.cechova@individualnapsychologia.sktelefón: 0905 269 537 Je docentkou na Katedre psychológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave a vedúcou Ústavu psychológie na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave. Je garantkou jediného Špecializačného štúdia v odbore poradenská psychológia na Slovensku. Získala špecializáciu v poradenskej psychológii, má licenciu Slovenskej komory psychológov a je certifikovanou psychoterapeutkou (v Zozname SPS). Venuje…