Sme komunita odborníčok a odborníkov nadväzujúcich na prácu rakúskeho psychiatra Alfreda Adlera.

Inšpirácie

“Človek je vždy súčasťou väčšieho celku, rodiny, spoločenstva, komunity. Mnohé z ľudských problémov pramenia práve z nedostatku spolupatričnosti, zdieľania a príjemného prežívania, že niekam patríme, že sme niečoho súčasťou.”

doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD. psychologička, prezidentka SAIP

Aktuality

  • Program letnej školy pozostáva z prednášok, praktických cvičení, a ozajstných demonštrácií psychoterapeutickej práce. Výnimočný lektor 18. ročníka Letnej školy adlerovskej psychológie 2024, Paul R. Rasmussen (USA), účastníčkam a účastníkom programu predostrie tému účelu rôznych emócií,…

  • Ak ovládate anglický jazyk a zároveň chcete získať magisterský titul v adlerovskom poradenstve, dávame Vám do pozornosti túto možnosť. Vzdelávanie prebieha prevažne online formou a je určené pre bakalárov a bakalárky humanitných, zdravotníckych a pedagogických…

  • Katedru psychológie FiF UK v zahraničí reprezentovali doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD. a PhDr. Kristína Široká na konferencii SCCAP v Myrtle Beach (USA). Psychológom a psychologičkám v praxi poskytli 3,5 hodinový workshop s názvom „Psychological…

  • Hlavnou témou letnej školy 2023 bola závislosť. Program letnej školy pozostával z prednášok, praktických cvičení, a ozajstných demonštrácií psychoterapeutickej práce.  Výnimočný hosť 17. ročníka Letnej školy adlerovskej psychológie 2023, Jim Holder (USA), účastníčkam a účastníkom…

  • Nevera je jedným z najčastejších problémov, ktoré páry prinášajú do terapeutického procesu. Je to jeden z nazmätočnejších, najstresujúcejších a najkomplikovanejších problémov, s ktorými sa pároví poradcovia stretávajú. Nevera je v skutočnosti najčastejším problémom, o ktorom…

  • Milé členky a členovia SAIP, milí priatelia, milé priateľky, sympatizanti a sympatizantky adlerovskej psychológie, účastníci letných škôl. Opäť je tu obdobie daní a daňových priznaní a ak ešte stále hľadáte a rozhodujete sa, komu poukázať 2% z Vašich daní,…