Sme komunita odborníčok a odborníkov nadväzujúcich na prácu rakúskeho psychiatra Alfreda Adlera.

Inšpirácie

“Človek je vždy súčasťou väčšieho celku, rodiny, spoločenstva, komunity. Mnohé z ľudských problémov pramenia práve z nedostatku spolupatričnosti, zdieľania a príjemného prežívania, že niekam patríme, že sme niečoho súčasťou.”

doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD. psychologička, prezidentka SAIP

Aktuality