Kategória: Uncategorized

 • Odborný workshop: Práca s neverou v párovej psychoterapii a poradenstve

  Odborný workshop: Práca s neverou v párovej psychoterapii a poradenstve

  Nevera je jedným z najčastejších problémov, ktoré páry prinášajú do terapeutického procesu. Je to jeden z nazmätočnejších, najstresujúcejších a najkomplikovanejších problémov, s ktorými sa pároví poradcovia stretávajú. Nevera je v skutočnosti najčastejším problémom, o ktorom zároveň pároví terapeuti hovoria, že sú naň najmenej pripravení. Bohužiaľ, je to tiež téma, ktorá nie je dobre preskúmaná a…

 • Výcvikový program

  Výcvikový program

  S radosťou Vám oznamujeme, že v júni 2022 otvárame dlhodobý a komplexný odborný výcvik, ktorý Vám zaručí kvalitnú prípravu pre poradensko – psychologickú prax v adlerovskom prístupe. Pre vykonávanie tohto povolania Vám z legislatívneho hľadiska stačí osvedčenie o ukončení špecializačného štúdia a získanie licencie SKP. U nás sa však naučíte ako je možné s klientmi…

 • Zoznam poradcov a poradkýň SAIP

  Zoznam kontaktov na poradkyne a poradcov v rámci krajov na Slovensku, ktorí absolvovali náš dlhodobý výcvik nájdete na podstránke kontakt.

 • Dotazník spokojnosti

  Vyplnený dotazník nám možete zaslať E-mailom na: adler.org@gmail.com alebo poštou na adresu: Bezručova 10, 811 09 Bratislava. DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI APS

 • Informácia o právach klientov

  Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý klient a každá klientka právo na: Právo na výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sa nevzťahuje na: Ak sa domnievate, že  Vám nebola poskytnutá zdravotná starostlivosť správne alebo sa domnievate, že iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je nesprávne,…

 • Psychologička Kristína Široká

  PhDr. Kristína Široká PhDr. Kristína Široká Vyštudovala psychológiu na FF UK v Bratislave, kde ďalej získala titul PhDr. V rámci postgraduálneho špecializačného štúdia na SZU v Bratislave získala odbornosť v oblasti poradenskej psychológie. Zároveň absolvovala dlhodobý výcvik v adlerovskom poradenstve v celkovom rozsahu 3 roky (450 hodín). Má praktické skúsenosti s prácou poradkyne na telefonickej linke pre…

 • Psychoterapeutka doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD.

  doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD. doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD. je absolventkou Katedry psychológie na FF UK v Bratislave, kde ďalej získala titul PhDr., ako aj vedecko akademický titul PhD. Je odbornou asistentkou na Katedre psychológie FF UK v Bratislave, ako aj na Katedre poradenskej psychológie, SZU. Je garantkou jediného Špecializačného štúdia v odbore poradenská…

 • Nové skriptá: Intervencie v individuálnej psychológii (Čechová, 2020)

  Nové skriptá: Intervencie v individuálnej psychológii (Čechová, 2020)

  Intervencie v individuálnej psychológii Autorka: Daniela Čechová Vydavateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Vydavateľstvo UK Rok : 2020 Počet strán : 96 Vydanie : 1. vydanie ISBN 978-80-223-4898-0 link na zakúpenie publikácie: https://www.cu-istropolitana.eu/produkt/intervencie-v-individualnej-psychologii/   Tieto skriptá objasňujú správanie detí, ktoré neposlúchajú a ponúkajú všeobecnú, pozitívnu a humanistickú „filozofiu“ rodičovstva, vychádzajúcu z individuálnej psychológie, prostredníctvom konkrétnych intervencií…

 • 150. výročie narodenia A. Adlera! Prídite ho 7. februára 2020 osláviť spolu s nami!

  150. výročie narodenia A. Adlera! Prídite ho 7. februára 2020 osláviť spolu s nami!

  150. výročie narodenia A. Adlera! Prídite ho 7. februára 2020 osláviť spolu s nami! Chcete sa prihlásiť na udalosť 150. výročia narodenia A. Adlera, ktorá sa 7. februára 2020 uskutoční na pôde FiF UK v Bratislave ? Prihlásiť sa môžete: kliknutím na tento link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfon1VBHk7rYdlPyag3cXJx_8PJc_N_DoekHXX1ZqfQQ3e3jw/viewform a následným vyplnením prihlasovacieho formuláru. Srdečne sa tešíme na Vašu účasť! Okrem odborného programu,…

 • Letná škola 2019 Svätý Jur

  Letná škola 2019 Svätý Jur

    CHCEM SA PRIHLÁSIŤ NA LETNÚ ŠKOLU 2019   STIAHNÚŤ POZVÁNKU NA LETNÚ ŠKOLU ADLEROVSKEJ PSYCHOLÓGIE 2019 DOWNLOAD AN INVITATION FOR SLOVAK ADLERIAN SUMMER SCHOOL 2019   LETNÁ ŠKOLA 2019 JE URČENÁ: psychoterapeutkám (psychoterapeutom), psychológom (psychologičkám), najmä poradenským ; párom a rodinám; vysokoškolským, sociálnym, špeciálnym a liečebným pedagogičkám (pedagógom); študentom (študentkám); sociálnym pracovníkom (pracovníčkam); zdravotníckym pracovníkom…

 • We are pleased to invite you to a 13th Summer School of an Adlerian Psychology: New Trends in Psychopathology and Prevention

  We are pleased to invite you to a 13th Summer School of an Adlerian Psychology: New Trends in Psychopathology and Prevention

  With Special Guest Dr.William G. Nicoll, Ph.D. (Resilience Counseling & Training Center, USA), which will take place in 30th June 2018 – 3rd July 2018: in the Congress center SAV ACADEMIA in the village Stará Lesná SUMMER SCHOOL 2018 IS DEVOTED TO: psychologists & therapists parents teachers students to other professional public which is particularly…

 • Dlhodobý výcvikový program v adlerovskom poradenstve (2018-2021)

  Dlhodobý výcvikový program v adlerovskom poradenstve (2018-2021)

  S radosťou Vám oznamujeme, že od roku 2018 otvárame dlhodobý a komplexný odborný výcvik, ktorý Vám zaručí kvalitnú prípravu pre poradensko – psychologickú prax v adlerovskom prístupe. Pre vykonávanie tohto povolania Vám z legislatívneho hľadiska stačí osvedčenie o ukončení špecializačného štúdia a získanie licencie SKP. U nás sa však naučíte ako je možné s klientmi…