Výcvikový program

S radosťou Vám oznamujeme, že v júni 2022 otvárame dlhodobý a komplexný odborný výcvik, ktorý Vám zaručí kvalitnú prípravu pre poradensko – psychologickú prax v adlerovskom prístupe. Pre vykonávanie tohto povolania Vám z legislatívneho hľadiska stačí osvedčenie o ukončení špecializačného […]

Viac...

Zoznam poradcov a poradkýň SAIP

BRATISLAVSKÝ KRAJ 1. doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD. Adresa: Bezručova 10, 811 09 Bratislava E-mail: adler.sro@gmail.com Kontakt: 0905 269 537 2. Mgr. Eva Hlistová Adresa: Bratislava  E-mail: eva.hlistova@gmail.com Kontakt: 0903 951 313   3. PhDr. Lucia Bélová Adresa: Bratislava E-mail: lucia.belova@post.sk belovalucia@gmail.com Kontakt: 0911 […]

Viac...

DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI

Vyplnený dotazník nám možete zaslať E-mailom na: adler.org@gmail.com alebo poštou na adresu: Bezručova 10, 811 09 Bratislava. DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI APS

Viac...

INFORMÁCIA O PRÁVACH KLIENTOV

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý klient a každá klientka právo na: správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej integrity a psychickej integrity, informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu, podanie žiadosti o poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie a […]

Viac...

CENNÍK

1. stretnutie : 60 € (v trvaní: 60 minút) Ďalšie stretnutia s individuálnym klientom (individuálnou klientkou): 50 € (v trvaní: 50 minút) Ďalšie stretnutia s dvojicou alebo viacerými klientmi (klientkami): 70 € (v trvaní: 75 minút) Individuálne stretnutie metódou EMDR: 70 Eur […]

Viac...

OBJEDNANIE SA NA PSYCHOTERAPEUTICKÉ SEDENIE A PRIEBEH PRVÉHO STRETNUTIA

Je potrebné sa telefonicky alebo mailom objednať. Telefonické objednávky nových klientov a klientok prijímame v pondelok až štvrtok v čase od 7.00 do 9.00: 0905 269 537 Mailové objednávky prijímame nepretržite na adrese: adler.sro@gmail.com Prvé stretnutie trvá 60 minút. Ostatné individuálne stretnutia […]

Viac...

PSYCHOTERAPEUTICKÉ SLUŽBY – FORMY PORADENSTVA

Poradenstvo a psychoterapia: Zvládanie hnevu a stresu Riešenie konfliktov Anxieta, panika, depresia, fóbie Poruchy príjmu potravy Komunikačné problémy Sebaúcta Párová terapia Rozvod Zvládanie kulturálnych rozdielov Poradenstvo deťom v škole Rodičovstvo malých detí Rodičovstvo adolescentov Životný koučing pre adolescentov Spracovávanie akútnych traumatických […]

Viac...

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) je vedecká metóda a forma psychoterapie v rámci psychotraumatológie. Psychické traumy sa týkajú jednak prírodných alebo človekom spôsobených katastrof, interpersonálneho násilia, ťažkých úrazov, ochorení a strát, zneužívania či zanedbávania. Klienti cítia obrovské ohrozenie, mávajú intenzívne city strachu, […]

Viac...

CHARAKTERISTIKA PSYCHOTERAPIE

Podľa adlerovskej psychológie ľudia sami rozhodujú o svojom správaní, ich rozhodnutia majú svoj účel, i keď danému účelu často nerozumejú. Dynamickou silou správania je naša súkromná logika, ktorá i keď býva iracionálna, dáva svojmu nositeľovi zmysel. Ako hovorí R. Dreikurs, každé, i problémové […]

Viac...

PSYCHOLOGIČKA – PHDR. KRISTÍNA ŠIROKÁ

PhDr. Kristína Široká PhDr. Kristína Široká Vyštudovala psychológiu na FF UK v Bratislave, kde ďalej získala titul PhDr. V rámci postgraduálneho špecializačného štúdia na SZU v Bratislave získala odbornosť v oblasti poradenskej psychológie. Zároveň absolvovala dlhodobý výcvik v adlerovskom poradenstve v […]

Viac...