Kategória: inšpirácie

 • Letná škola 2024 – Predná Hora

  Letná škola 2024 – Predná Hora

  Program letnej školy pozostáva z prednášok, praktických cvičení, a ozajstných demonštrácií psychoterapeutickej práce. Výnimočný lektor 18. ročníka Letnej školy adlerovskej psychológie 2024, Paul R. Rasmussen (USA), účastníčkam a účastníkom programu predostrie tému účelu rôznych emócií, prepojenia medzi prežívaním a súkromnou logikou a tiež koncept tzv. psychologických svalov v zmysle osobnostnej zrelosti. PRIHLÁSIŤ SA MÔŽETE VYPLNENÍM…

 • Magisterský titul v adlerovskom poradenstve

  Magisterský titul v adlerovskom poradenstve

  Ak ovládate anglický jazyk a zároveň chcete získať magisterský titul v adlerovskom poradenstve, dávame Vám do pozornosti túto možnosť. Vzdelávanie prebieha prevažne online formou a je určené pre bakalárov a bakalárky humanitných, zdravotníckych a pedagogických odborov. Oficiálny leták nájdete ak kliknete SEM Podrobný študijný plán nájdete ak kliknete SEM

 • Šírime idey Adlera v Južnej Karolíne

  Šírime idey Adlera v Južnej Karolíne

  Reprezentovali sme katedru psychológie FiF UK v zahraničí. Doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD. a PhDr. Kristína Široká prednášali na konferencii SCCAP v Myrtle Beach (USA). Psychológom a psychologičkám v praxi poskytli 3,5 hodinový workshop s názvom „Psychological Immune System: Challenges in Life Tasks versus Lifestyle Resources“.

 • O adlerovskej psychoterapii detí

  O adlerovskej psychoterapii detí

  Online rozhovor pre Couching Plus v ktorom Eva Hlistova a Danka Čechová predstavujú prístup adlerovcov k psychoterapii, psychologickému poradenstvu a výchove detí.  Psychologičky zdôrazňujú význam sociálneho kontextu pri chápaní osobnosti dieťaťa (rodina, škola, kamaráti), kedy izolovanosť dieťaťa signalizuje problém. Pri práci s detskými klientami a klientkami používajú rovnocenný a partnerský prístup a mapujú ich prežívanie citov menejcennosti v živote. Správanie je…

 • Letná škola bola zážitok!

  Letná škola bola zážitok!

  Hlavnou témou letnej školy 2023 bola závislosť. Program letnej školy pozostával z prednášok, praktických cvičení, a ozajstných demonštrácií psychoterapeutickej práce.  Výnimočný hosť 17. ročníka Letnej školy adlerovskej psychológie 2023, Jim Holder (USA), účastníčkam a účastníkom programu predostrel tému pricípov závislostí ako i to, ako závislosť posilňuje jadrové presvedčenia a životné témy klienta. Odborný program obohatil…

 • Ako na vysvedčenia a známky?

  Ako na vysvedčenia a známky?

  Do pozornosti dávame rozhovor s Danielou Čechovou, v ktorom nájdete riešenie na rôzne situácie pri rozdávaní vysvedčení. Či už máte doma jednotkára, alebo na stole pristane vysvedčenie, z ktorého nie ste nadšení. Celý rozhovor nájdete tu.

 • Pozor, aby ste prvorodeným nespôsobili krivdu

  Pozor, aby ste prvorodeným nespôsobili krivdu

  Rozhovor so psychologičkou Danielou Čechovou o tom, ako naše deti ovplyvňuje poradie narodenia či počet súrodencov. Rozhovor s odborníčkou na súrodenecké konštelácie bol tento rok najčítanejším textom v Postoji, mali sme naňho aj veľa ohlasov od čitateľov. Táto téma sa týka každého, súrodencov aj jedináčikov, najmä je však zaujímavá pre rodičov, ktorí by poradie v rodine mali pri výchove…

 • Adlerovská psychoterapia

  Adlerovská psychoterapia

  Systém Adlerovskej psychoterapie Podľa Adlerovskej psychológie ľudia sami rozhodujú o svojom správaní, ich rozhodnutia majú svoj účel, i keď danému účelu často nerozumejú. Dynamickou silou správania je naša súkromná logika, ktorá i keď býva iracionálna, dáva svojmu nositeľovi zmysel. Ako hovorí R. Dreikurs, každé, i problémové správanie, je z hľadiska svojho nositeľa správne. Ľudský život…

 • Alain Drimmer pre SME: Byť dobrým človekom je náročné

  Alain Drimmer pre SME: Byť dobrým človekom je náročné

  Čo o nás hovoria rané spomienky? Prečo potrebujeme idoly? Kedy je človek duševne zdravý? Akú rolu hrá povzbudzovanie v prevencii duševného zdravia? Odpoveď na tieto a mnohé iné otázky sa dozviete v článku Eriky Litvákovej. Celý článok nájdete tu alebo po klinutí na fotografiu..

 • Kristína Široká: Gender-Based violence through the lens of Individual Psychology

  Kristína Široká: Gender-Based violence through the lens of Individual Psychology

  28th International Congress of Individual Psychology (Online): Challenges in the Global World: Healing and Growth. Gender-based violence is a phenomenon deeply rooted in gender inequality, and continues to be one of the most notable human rights violations within all societies. In the current situation of the pandemic are the risk factors for gender-based violence increased.…

 • Webinár: Rodičovstvo podporujúce inklúziu a plnohodnotný život ľudí (aj) s Downovým syndrómom

  Webinár: Rodičovstvo podporujúce inklúziu a plnohodnotný život ľudí (aj) s Downovým syndrómom

  Kristína Široká o rodičovstve podporujúcom inklúziu ľudí s Downovým syndrómom. O Downovom syndróme môžeme hovoriť ako o geneticky podmienenej, resp. vrodenej inakosti. Táto inakosť spočíva v jedinom chromozóme, ktorý väčšine z nás chýba. Okrem toho sa každá ľudská bytosť (bez ohľadu na to, či má, alebo nemá Downov syndróm) jedinečným spôsobom líši od všetkých ostatných.…

 • Psychoterapeutické služby a formy poradenstva

  Psychoterapeutické služby a formy poradenstva

  Ak zvažujete, či využívať naše služby, možno vám pomôže prejsť si zoznamom situácií a výziev, ktoré s klientmi riešime najčastejšie. V ambulancii psychologického poradenstva v Bratislave ide najčastejšie o tieto oblasti života:  Zvládanie hnevu a stresu Riešenie konfliktov Anxieta, panika, depresia, fóbie Poruchy príjmu potravy Komunikačné problémy Sebaúcta Párová terapia Rozvod Zvládanie kulturálnych rozdielov Poradenstvo deťom…

 • Metóda EMDR

  Metóda EMDR

  EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) je vedecká metóda a forma psychoterapie v rámci psychotraumatológie. Psychické traumy sa týkajú jednak prírodných alebo človekom spôsobených katastrof, interpersonálneho násilia, ťažkých úrazov, ochorení a strát, zneužívania či zanedbávania. Klienti cítia obrovské ohrozenie, mávajú intenzívne city strachu, bezmocnosti a prežívajú ohromnú stratu kontroly nad situáciou. Model adaptívneho spracovania patogénnych spomienok, pri ktorom verbálna…

 • Paul R. Peluso: Odpustenie nevery nie je zabudnutie, je to vzdanie sa pomsty

  Paul R. Peluso: Odpustenie nevery nie je zabudnutie, je to vzdanie sa pomsty

  Prečo podvádzame svojich partnerov? Kde je tá línia, čo je a čo nie je nevera? Americký psychológ Paul R. Peluso pôsobí na Florida Atlantic University, pričom sa venuje partnerským vzťahom a výskumne spolupracuje so slávnymi odborníkmi Johnom a Julie Gottmanovými. V rozhovore konštatuje: „Ja neveru nedefinujem, to musia urobiť partneri sami,“ ale uvádza nás do spôsobu ako sa…

 • Rozhovor s Francisom X. Waltonom: Milovať dieťa neznamená dať mu všetko

  Rozhovor s Francisom X. Waltonom: Milovať dieťa neznamená dať mu všetko

  Renomovaný americký psychológ Frank Walton v rozhovore hovorí o tom čo je efektívne rodičovstvo a ako dobre vychovávať deti. Zároveň vysvetľuje aj nevhodné prístupy k rodičovstvu – týranie, zanedbávanie, ale aj rozmaznávanie. Viac tu.

 • Ako nás ovplyvňuje detstvo?

  Ako nás ovplyvňuje detstvo?

  V relácii TA3 Rozhovory cez polnoc bola diskusia na zaujímavú tému: Ako nás ovplyvňuje detstvo? Jednou z hostiek bola aj Danka Čechová a rozprávala o tom, ako veľmi prežité detstvo ovplyvňuje životné rozhodnutia, postoje. O tom, prečo je detstvo tak dôležité, ako postaviť trvalé základy pre život, ako si osvojiť dôležité role. Prvých 5-6 rokov…

 • Terapeutka Marion Balla o životných zmenách

  Terapeutka Marion Balla o životných zmenách

  Denník SME vyspovedal úžasnú ženu a psychoterapeutku Marion Balla pri príležitosti jej návštevy na Slovensku kvôli Letnej adlerovskej škole. Marion hovorila najmä o prežívaní a zvládaní životných zmien – to je niečo, čomu sa nevyhne nikto z nás. Celý rozhovor nájdete tu alebo po kliknutí na fotografiu.

 • Teoretické východiská a hlavné koncepty individuálnej psychológie

  Teoretické východiská a hlavné koncepty individuálnej psychológie

  Vývin adlerovskej teórie Adlerova individuálna psychológia je predovšetkým teóriou osobnosti, ktorá je sociálno-psychologická, vývinová a kognitívna. Vyvíjala sa v troch štádiách: 1. v začiatkoch 20. storočia dával Adler do súvisu s psychickými procesmi najmä orgánovú menejcennosť a tvrdil, že orgánové nedostatky samy o sebe nedeterminujú správanie, pretože niektorí ľudia svoje nedostatky vďaka kreatívnemu procesu a…

 • Osemnásť rokov rozvoja individuálnej psychológie na Slovensku

  Osemnásť rokov rozvoja individuálnej psychológie na Slovensku

  Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra psychológie, Filozofická fakulta.  Publikované v: Psychologica 41/2012, s. 95-106. ISSN 0039-3320

 • Ako nás ovplyvňuje detstvo?

  Ako nás ovplyvňuje detstvo?

  V relácii TA3 Rozhovory cez polnoc bola diskusia na zaujímavú tému: Ako nás ovplyvňuje detstvo? Jednou z hostiek bola aj Danka Čechová a rozprávala o tom, ako veľmi prežité detstvo ovplyvňuje životné rozhodnutia, postoje. O tom, prečo je detstvo tak dôležité, ako postaviť trvalé základy pre život, ako si osvojiť dôležité roly. Prvých 5-6 rokov…

 • Rozhovor s D:Čechovou pre TV Lux Medzi nebom a zemou

  Rozhovor s D:Čechovou pre TV Lux Medzi nebom a zemou

  Psychologička Daniela Čechová v relácii pre tv Lux prezrádza mnoho zaujímavostí o adlerovskej psychológii. Je možné sa dozvedieť aj to, aký má vplyv na vývin ľudskej osobnosti poradie súrodencov v rodine, a prečo sa psychoterapeuti a psychoterapeutky s adlerovským výcvikom pýtajú klientov a klientok na ich spomienky z detstva. Viac tu.

 • Book: In Search of Self and The Others

  Book: In Search of Self and The Others

  In Search of Self and The Others (the View of Adlerian Ethics) is a book by Dagmar Marková and Lívia Šebíková. How do we become who we are? In what way? What is this world like and how do we find our place in life? What made us choose our partners? And are we able to…

 • Book: Adlerian Ethics – Application in Counselling and Psychotherapy

  Book: Adlerian Ethics – Application in Counselling and Psychotherapy

  Adlerian Ethics – Application in Counselling and Psychotherapy is is a must read for students, trainees and experienced clinicians seeking to learn more about Adlerian theory. Dagmar Marková and Daniela Čechová quickly and effectively summarise over a hundred years of Adlerian theory into a clear and straightforward book. They apply ethics to Adlerian counselling and theory…

 • Kniha: Intervencia v individuálnej psychológií

  Kniha: Intervencia v individuálnej psychológií

  Skriptá Intervencie v individuálnej psychológii sa skladajú z troch kapitol. Prvá kapitola je zameraná na predstavenie historických súvislostí adlerovskej práce s deťmi. Druhá kapitola je venovaná intervenciám v školskej praxi. Tretia kapitola obsahuje odpovede na 21 tematických otázok o rodičovstve, ktoré položili niekoľkí rodičia. Skriptá sú určené študentkám a študentom psychológie, pedagogických odborov a sociálnej práce, pretože prinášajú užitočné konkrétne…