Letná škola 2017 Trenčianske Teplice

Adlerovské letné stretnutia – 12. ročníkKonštrukcia nádeje ako jadra optimizmuPo roku v Trenčianskych TepliciachPrvé prázdninové dni sa pre sympatizantov a nasledovateľov individuálnej psychológie na Slovensku začali 12. ročníkom Letnej školy adlerovskej psychológie 2017. Štyri úžasné dni sa v Trenčianskych Tepliciach niesli témou konštruovania […]

Viac...

Práca so snami v adlerovskej terapii

Na začiatok nového roka Adlerovská psychoterapeutická spoločnosť pre svojich sympatizantov pripravila skutočnú „lahôdku“, a to víkendové stretnutie zamerané na prácu so snami v adlerovskej terapii. Sny majú oddávna svoje významné miesto vo vedeckom bádaní s významnými  praktickými dôsledkami. Ich výklad […]

Viac...

Adlerovská párová psychoterapia

Adlerovská psychoterapeutická spoločnosť v toto leto nelenila a v auguste pripravila predovšetkým pre záujemcov z psychoterapeutickej a poradenskej praxe Adlerovskú párovú psychoterapiu s lektorkou Zivit Abramson, M.A. Nosnými tézami podujatia boli: Teória a analýza konceptu „Párový kontrakt“- psychologická dohoda medzi […]

Viac...

Adlerovské techniky pri konceptualizácii prípadu a intervenciách

Koncom novembra 2011 pripravila Adlerovská psychoterapeutická spoločnosť pre svojich členov dvojdňový odborný seminár: „Adlerovské techniky pri konceptualizácii prípadu a intervenciách.“ Lektorom seminára bol  prof. Paul R. Rasmussen, PhD. Adlerovský prístup, ktorý v sebe spája zrozumiteľnosť a použiteľnosť je dnes, a to najmä v zahraničí, aplikovaný v poradenstve, […]

Viac...

Nevera v párovej psychoterapii a poradenstve

Adlerovskej psychoterapeutickej spoločnosti sa začiatkom marca podarilo po intenzívnych prípravách, zorganizovať ďalšie výnimočné podujatie – odborný seminár Nevera v párovej psychoterapii a psychologickom poradenstve. Organizačnú stránku na seba prebrala PhDr. Daniela Čechová, PhD., z Katedry psychológie FF UK v Bratislave, ktorá už tradične svoje nadštandardné […]

Viac...

Medzinárodný kongres individuálnej psychológie (IAIP) 2014 Paríž

46. Medzinárodný kongres individuálnej psychológie (IAIP) Druhý júlový týždeň patril v Paríži hneď dvom psychologickým medzinárodným kongresom a jedného z nich sa autorka tohto príspevku mala možnosť zúčastniť. Ústrednou témou 26. ročníka Medzinárodného kongresu individuálnej psychológie bola Neistota, konflikty, násilie, výzva pre procesy uzdravovania […]

Viac...

ICASSI 2013 Holandsko

46. ročník Medzinárodnej letnej školy Rudolfa Dreikursa ICASSI 21. júla až 3. augusta 2013 sa v holandskom Wageningene konal už 46. ročník letnej školy Rudolfa Dreikursa, ktorá ponúka záujemcom z celého sveta kurzy z oblasti teórie a praxe individuálnej psychológie (www.icassi.net). R. Dreikurs bol […]

Viac...

ICASSI 2011 Švajčiarsko

44. ročník Medzinárodnej letnej školy Rudolfa Dreikursa ICASSI Na prelome letných mesiacov sa autorka tohto príspevku zúčastnila dvojtýždňového vzdelávacieho podujatia (International Commitee of Adlerian Summer Schools and Institutes), ktoré sa konalo už 44. krát, tento rok vo švajčiarskom Hitzkirchu. Zúčastnilo sa […]

Viac...

ICASSI 2012 Litva

45. ročník medzinárodnej letnej školy Rudolfa Dreikursa V druhej polovici júla som sa zúčastnila 45. ročníka medzinárodnej letnej školy Rudolfa Dreikursa (ICASSI – International Committee of Adlerian Summer Schools and Institutes), ktorá sa už po druhýkrát konala v Litve. Stretli […]

Viac...