Podujatia

4. Júl 2018

 

Prvé stretnutie výcvikového programu v adlerovskom poradenstve 2018

stretnutie výcvikového programu v adlerovskom poradenstve

30. Jún 2018

Letná škola 2018

16. Júl 2017

1 Júl 2017

Letná škola 2017 

24 Júl 2016

ICASSI 2016 SLOVENSKO

24.07.2016 - 06.08.2016 | Trenčianske Teplice, Slovensko | Medzinárodná letná škola (ICASSI)

25 Nov. 2015

Muzikoterapia a psychodráma v adlerovskej psychoterapii

26 Júl 2015

ICASSI 2015

18 Júl 2015

Letná škola 2015

09 Júl 2014

ICASSI 2014

29 Jún 2014

Letná škola 2014

21 Júl 2013

ICASSI 2013

6 Júl 2013

Letná škola 2013

8 Feb. 2013

Práca so snami v adlerovskej terapii

3 Aug. 2013

Adlerovská párová psychoterapia

28 Júl 2012

Letná škola 2012

15 Júl 2012

ICASSI 2012

21 Nov 2011

Adlerovské techniky pri konceptualizácii prípadu a intervenciách

24 Júl 2011

2 Júl 2011

Letná škola 2011

28 Mar. 2011

Nevera v párovej psychoterapii a poradenstve