4. Júl 2018

 

Prvé stretnutie výcvikového programu v adlerovskom poradenstve 2018

stretnutie výcvikového programu v adlerovskom poradenstve

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

30. Jún 2018

Letná škola 2018

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

16. Júl 2017

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

1 Júl 2017

Letná škola 2017 

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

24 Júl 2016

ICASSI 2016 SLOVENSKO

24.07.2016 – 06.08.2016 | Trenčianske Teplice, Slovensko | Medzinárodná letná škola (ICASSI)

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

25 Nov. 2015

Muzikoterapia a psychodráma v adlerovskej psychoterapii

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

26 Júl 2015

ICASSI 2015

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

18 Júl 2015

Letná škola 2015

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

09 Júl 2014

ICASSI 2014

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

29 Jún 2014

Letná škola 2014

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

21 Júl 2013

ICASSI 2013

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

6 Júl 2013

Letná škola 2013

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

8 Feb. 2013

Práca so snami v adlerovskej terapii

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

3 Aug. 2013

Adlerovská párová psychoterapia

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

28 Júl 2012

Letná škola 2012

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

15 Júl 2012

ICASSI 2012

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

21 Nov 2011

Adlerovské techniky pri konceptualizácii prípadu a intervenciách

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

24 Júl 2011

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

2 Júl 2011

Letná škola 2011

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

28 Mar. 2011

Nevera v párovej psychoterapii a poradenstve

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]